De module Financieel

Complete boekhouding voor het MKB

    • Home
    • -
    • Module Financieel

De module Financieel

Grootboek en subadministraties met vele tijdsbesparende functies.

De module Asperion Financieel vormt samen met Asperion Facturatie de kern van uw Asperion administratief systeem. Door combinatie van de gewenste modules bouwt u een complete, op maat gesneden administratieve oplossing voor uw bedrijf.

Grootboek, subadministraties en andere functies

Asperion Financieel bestaat uit een Grootboek, Debiteuren en Crediteuren administratie. Daarnaast kunt u telebankieren, beschikt u over kasbladen, zijn vele rapportages mogelijk en doet u uw eigen BTW aangifte. De Verplichtingen administratie informeert u tijdig wanneer bijvoorbeeld verzekeringspolissen verlopen. Het beheer van uw afschrijvingen wordt met de Materiële Vaste Activa functie sterk vereenvoudigd. De vele Import- en Export mogelijkheden vergemakkelijken de uitwisseling van gegevens met andere systemen. Het Elektronisch dossier zorgt er voor dat u al uw documenten altijd bij de hand hebt.

Maakt sneller en efficienter werken mogelijk

Met de functie verkort boeken kunnen boekingen in hoog tempo gedaan worden. Het automatisch afletteren van bankafschriften kan met honderden regels per keer. Genereer zelf uw betaal- en incasso- bestanden. Gebruik van trefwoorden maakt het automatisch afletteren van reguliere- doch niet geboekte transacties met een muisklik mogelijk. Omdat boekingen achteraf gewijzigd kunnen worden behoren tijdrovende correctieboekingen tot het verleden. 

De module gebruiken

Als de module nog niet geopend is, gebruik dan de Module selector om de module te openen. De Module selector bevindt zich geheel links op de menubalk. Lees meer...

 

Voordat er gewerkt wordt met de module Financieel van Asperion, verdient het aanbeveling om eerst een aantal basis principes en technieken eigen te maken. 
De volgende links bevatten hierover relevante informatie :

   Meer informatie
     


 
Over de module Financieel

  Debiteuren en Facturatie

  Crediteuren beheer

  Overstap naar Asperion

  Het Data Export Centrum

  De Layout Editor


 Beheer debiteuren stamgegevens

 Elektronisch bankieren

 Eindejaarstips

 Kengetallen in rapportages

 Beheer van Materiële vaste activa

 Beheer van verplichtingen

 


  Budgettering

  Manual Import loonjournaalposten

  Afletteren Grootboekrekeningen

  Direct overboeken vanuit balansen

  Accorderen van inkoopfacturen


  Consolidatie van administraties

  Het elektronisch dossier

  Import Financiele mutaties

  BTW en ICP aangifte functies

 

 

 

Tags Module Financieel
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.