Algemene Introductie

Basiskennis voor Asperion gebruikers
Navigatie, gebruik en instellingen

Handige menu opties

Er zijn een aantal menu’s die het werken met Asperion vergemakkelijken. Daarnaast zijn er menu’s naar pagina’s die veel gebruikt worden.

 

Menu
Instellingen > Setup Wizard

In de Setup Wizard worden alle basisinstellingen voor de administratie gedaan. Deze optie is standaard beschikbaar voor de beheerder van de administratie. Indien gewenst kan de beheerder ook andere gebruikers toegangsrechten voor dit menu geven. Raadpleeg de uitgebreide beschrijving van de instellingsmogelijkheden met de Setup Wizard voor meer informatie.

Menu
Periode in menu

De standaard administratieperiode aanpassen.
Het betreft het boekjaar en de boekperiode die bij alle invoer standaard zullen worden voorgesteld.
Door de periode waarin gewerkt wordt hier in te stellen, zal dit de  handmatige invoer van boekingen aanzienlijk versnellen.
Tijdens het boeken kan altijd afgeweken worden van deze instelling.

Het volgen en vinden van journaalposten Verschijnt een boeking niet volgens verwachting in het grootboek, dan zijn de volgende menuopties handig:

- Menu : Verkoop > Verkoopfacturen > Journaliseren

- Menu : Inkoop > Inkoopfacturen > Journaliseren

- Menu : Boekhouding > Boekingen > Te boeken journaalposten

- Menu : Boekhouding > Boekingen > Kasblad boeken > Nog te journaliseren kasbladen

- Menu : Bank > Bankafschriften > Inlezen

Menu
Extra > Overige Functies > Elektronisch Dossier

Het elektronisch dossier is bedoeld voor het centraal bewaren van documenten die relevant zijn voor de administratie, zoals bijvoorbeeld jaarverslagen, aangiftes,etc.

Menu
? icon in menu

Toegang tot de online help en mogelijkheid om vragen te versturen aan de helpdesk.

Tags menu tips
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.