Elektronisch Dossier

Het document portal van elke Asperion administratie

    • Home
    • -
    • Elektronisch Dossier

Het Elektronisch Dossier

Het document portal van Asperion administraties

Gebruik het Elektronisch dossier om boekstukken en voor de administratie relevante documenten in de administratie te bewaren.

Het elektronisch dossier van elke Asperion administratie dient als centrale informatiebron voor gebruiker en controleur.
Het is ook geschikt om voor de externe boekhouder of accountant te dienen als de bron van waaruit de documenten verder verwerkt kunnen worden.

Kies menu : ExtraElektronisch Dossier       of gebruik een eventuele snelkoppeling op de Startpagina

2 Hoofdmap

Het elektronisch dossier maakt een online samenwerking mogelijk tussen een administratiekantoor of accountant enerzijds en de cliënt anderszijds, waarbij de cliënt boekstukken digitaal kan aanleveren zodat de boekhouder de documenten kan raadplegen en eventueel verwerken. Het elektronisch dossier stelt ondernemers en ondernemingen in staat om te besparen op de kosten van hun administratie in het algemeen en in het bijzonder besparen op de tijd en kosten voor het uitzoeken, verwerken en invoeren van alle papieren boekstukken (inkoopfacturen, verkoopfacturen, bonnen).

 

 

Meer informatie

- Klik hier voor alle online help informatie over dit onderwerp en/of gerelateerde functies.

Tags portal document documenten dossier opslag elektronisch dossier zzp
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.