Layout Editor

Bepaal zelf de opmaak van uw Facturen, Aanmaningen,
Emails, Offertes, Orders, Pakbonnen, Vrachtbrieven etc.

  • Home
  • -
  • Layout Editor

De Layout Editor

Layouts bepalen de opmaak van vele documenten in een administratie zoals

 • Verkoopfacturen
 • Aanmaningen
 • E-mails bij verzending van documenten

Gebruikers van de Handels en/of Productie modules kunnen er ook de opmaak bepalen van

 • Offertes
 • Verkoop Orders
 • Inkoop Orders
 • Pakbonnen
 • Vrachtbrieven
 • Zendingen
 • Verzamel Inkooporders
 • Productiebon
  Layout Editor Start

Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om alle documenten aan te laten sluiten bij de huisstijl van de onderneming en er voor te zorgen dat alle essentiële informatie automatisch op de documenten wordt weergegeven.

Uitleg en tips voor het gebruik van de Layout Editor

De kolom aan de linkerkant bestaat uit verschillende onderdelen die toegang geven tot het aanpassen van de layout.

Bronlayout    In het eerste veld kunt u de naam van de layout wijzigen en de paginainstellingen (marges, formaat en lettertypes) beheren. Klik op het wijzig-icoon (pennetje) om hier aanpassingen te doen.
 Layoutblokkenindeling  

De paginaweergave laat zien hoe de verschillende blokken zijn gerangschikt. Klik op een blok om de instellingen aan te passen.

Een geopend blok bestaat uit twee Tabbladen.

 • Op het tabblad Inhoud kan tekst worden toegevoegd.
  Gegevens uit de administratie worden opgehaald via autotekst- codes, bijv. [DF#41|Factuur Bedrijf]. Deze codes dienen opgenomen door te selecteren via het menu ** Autotekst ** in het betreffende blok.
 • Op het tabblad Instellingen kunnen positie en afmeting van het blok worden ingesteld.

Een standaard A4-formaat heeft een breedte van ong. 610 pixels en een hoogte van ong. 835 pixels.

De paginaweergave staat standaard ingesteld voor 1 blad. Laat dit ongewijzigd tenzij facturen/documenten uit meerdere pagina’s bestaan. In dat geval kan via Eerste pagina afwijkend of Laatste pagina en weergave blokken via stoplichtjes een afwijkende layout per blad ingesteld worden.

 Layoutblokken  

In het overzicht met de ‘blokken’ kan de weergave per blad worden ingesteld.

 • Een groen stoplicht geeft aan dat het blok getoond wordt bij het afdrukken van de layout.

 • Een rood stoplicht geeft aan dat dit blok niet meer getoond wordt en niet wordt afgedrukt.

 • Het wijzig-icoon geeft toegang tot de instellingen en de inhoud van het blok.

 • Met de prullenbak kunt u een blok helemaal verwijderen.

Klik op de knop Toevoegen om een nieuw blok toe te voegen aan de layout en selecteer het gewenste type.

 

Voordat een layout gebruikt wordt...

Nuttige links :

 

Tags layout opmaken Layout Editor email layout factuurlayout
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.