AdmInbox ZZP

De complete boekhouding voor ZZP-ers!
Met de Quickstart snel aan de slag!

Volg de Quickstart stappen en ga snel aan de slag

Na het inloggen opent zich de “Startpagina” met o.a. menu-items, iconen voor snelkoppelingen naar functies, quickviews maar ook met een overzicht “Openstaande handelingen”, dat aangeeft of er nog zaken af te handelen zijn en het is raadzaam dit overzicht in de gaten te houden.

Hierbij een overzicht van de functies om een goede start te maken:

Stap 1 - Vul de Setup Wizard instellingen in

Icon Setup Wizard    Asperion berekent voortdurend het actuele saldo van de af te dragen of te ontvangen BTW gedurende het kwartaal.
Na afloop van een kwartaal zal er op het startpagina geattendeerd worden dat het tijd wordt om een aangifte te doen over het zojuist afgelopen kwartaal.

Deze functie kan ook via de optie Setup Wizard op het Instellingen menu worden gestart.
Hier moeten de belangrijkste gegevens voor de administratie ingevuld worden zoals :

  • Administratie gegevens
  • Bedrijfsgegevens
  • Belasting gegevens
  • Bankgegevens
  • Facturatie instellingen

Stap 2 - Voer de Opdrachtgevers/debiteuren in

Menuselectie Debiteuren    Om te kunnen factureren moeten er opdrachtgevers of debiteuren worden ingevoerd.

Dit kan (vooraf) gedaan worden door de juiste keuze uit het Verkoop menu

Klik op deze link voor meer uitleg:

Stap 3 - Voer de Leveranciers/crediteuren in

Menuselectie Crediteuren    Om inkoop[facturen te kunnen boeken moeten er leveranciers of crediteuren worden ingevoerd.

Dit kan (vooraf) gedaan worden door de juiste keuze uit het Inkoop menu

Klik op deze link voor meer uitleg:

Stap 4 - Verkoopfacturen maken met de functie Factureren

Icon Factureren

 

   Als de opdrachtgevers of debiteuren zijn aangemaakt (dit kan tijdens het factureren ook nog) en de layout is gekozen in de Setup Wizard,  dan kan er gestart worden met het aanmaken van facturen.

Deze functie kan ook via de optie Factureren op het Verkoop menu worden gestart.

Klik op deze link voor meer uitleg

Stap 5 - Verkoopfacturen overzichten bekijken

Menuselectie Verkoopfacturen

  

Verkoopfacturen die zijn doorgeboekt naar het grootboek zijn in diverse rapportages terug te vinden. Als u net begint dan is het verstandig om deze rapportages eens te bekijken en te controleren of alle facturen die gemaakt zijn ook hier getoond worden.

Gebruik hiervoor de rapport mogelijkheden die in het menu Verkoop beschikbaar zijn.

  • Het Factuuroverzicht toont alle Verkoopfacturen
  • De Openstaande Posten toont alle verkoopfacturen die nog niet betaald zijn
  • De omzet per opdrachtgever geeft per klant de omzet aan die u heeft gerealiseerd.

 

Stap 6 - Inkoopfacturen en bonnetjes invoeren

Icon Upload   Icon Scannen

Menuselectie Scans Verwerken

 

  

De inkopen via inkoopfacturen en bonnetjes kunnen worden geupload of ingescand:

Deze functies kunnen ook via het Scans Verwerken menu worden gestart.

Klik op deze link voor meer uitleg over het uploaden

Klik op deze link voor meer uitleg over het Scannen

Het uploaden van scans kan ook gebeuren met de mobile app.

 Klik op deze link voor meer uitleg over uploaden met de Mobile app

 

Stap 7 - Controleer of alle inkoopfacturen en bonnetjes verwerkt zijn

Icon Registreren   

Menuselectie Registreren

 

  

Asperion zal elke inkoopfactuurscan of bonnetje proberen automatisch te boeken. Dat zal in het begin niet altijd lukken. In dat geval moet u zelf even helpen door de scans te registreren. Daar leert Asperion van zodat in de toekomst ook deze facturen steeds beter automatisch geboekt worden. 

Deze functies kunnen ook via het Scans Verwerken menu worden gestart.

Klik op deze link voor meer uitleg over het Registreren van factuur scans

Klik op deze link voor meer uitleg over het Registreren van bonnen scans

 

 

Stap 8 - Zelf de BTW aangifte aanmaken, versturen en direct betalen

Sneltoets BTW    Als alle verkoop- en inkoopfacturen van een aangifteperiode zijn geboekt, dan bent u klaar voor de BTW aangifte.
Asperion berekent voortdurend het actuele saldo van de af te dragen of te ontvangen BTW gedurende het kwartaal.
  • Klik op de BTW sneltoets en de vooringevulde BTW aangifte wordt getoond.

Nu ziet u hoeveel er aan BTW tot op heden  afgedragen of terugontvangen kan worden.

Na afloop van een kwartaal zal er op het startpagina geattendeerd worden dat het tijd wordt om een aangifte te doen over het zojuist afgelopen kwartaal

Klik op deze link voor meer uitleg

 

 

 

 

 

Tags zzp
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.