De module AdmInbox

De digitale inbox van elke Asperion administratie.
Scans uploaden naar de AdmInbox.

Scans uploaden naar de AdmInbox

Met de module AdmInbox wordt de administratie van een universele Digitale Inbox voorzien, waarin boekstukken zoals facturen en bonnen, en andere voor de administratie relevante documenten, geplaatst kunnen worden in afwachting van verdere verwerking.

Als u al over de scans in pdf vorm beschikt, dan kunt u deze met de upload functie rechtreeks in de AdmInbox brengen.

  • Kies MenuAdmInbox >  Upload facturen > Scan Uploaden
  • of klik op de TAB Inbox en vervolgens op de TAB  Uploaden: 
  

Uploaden
Als de scanplugin is geïnstalleerd ziet het scannen scherm van de AdmInbox er zo uit.

 

Bestandsformaten

Alleen bestanden in het PDF of UBL formaat kunnen met deze functie ge-upload worden.

 

Het gebruik van de upload functie

Scans kunnen rechtstreeks naar het uploadscherm gesleept en gedropt worden (drag&drop). Met de knop Selecteer scans  kunnen de gewenste bestanden op uw computer geselecteerd worden voor de upload. Bestanden worden na upload aan de lijst met bestanden in de inbox toegevoegd.

 

 

Nuttige link : Klik hier voor de lijst met instructie pagina's over de AdmInbox

Tags uploaden Adminbox uploaden zzp
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.