AdmInbox ZZP

De complete boekhouding voor ZZP-ers!

  • Home
  • -
  • AdmInbox ZZP - Intro

Administreren wordt leuker… en makkelijker!

Release informatie Voorjaar 2019
De AdmInbox ZZP betreft een compleet nieuwe module van Asperion die in 2018 is geintroduceerd, speciaal voor de ZZP-er. Er wordt voortdurend in samenwerking met de Belastingdienst verder aan de applicatie gewerkt om steeds méér functies toe te voegen. Deze nieuwe functies zult u dan direct kunnen gebruiken zonder de noodzaak van een update. Dat gaat vanzelf.

Er zijn veel Online Help pagina's beschikbaar (pagina's zoals deze) om met de beschikbare functies kennis te maken. Met de toename van functies zullen ook meer Online Help pagina's toegevoegd worden.

Met de AdmInbox ZZP kan je voortaan helemaal zelf de administratie bijhouden op een makkelijke, overzichtelijke en betaalbare manier. Als je bonnetjes kunt e-mailen of uploaden dan heb je al veel gedaan en is de BTW aangifte met een paar muisklikken direct te verzenden en te betalen.

   ZZP-er Foto

Als je later toch even extra hulp bij wilt schakelen dan is er genoeg ondersteuning voorhanden.
Met de AdmInbox ZZP weet je steeds hoe je er voor staat en wordt administreren leuker en makkelijker voor een vaste lage prijs.

Voordat je begint is het verstandig om onderstaande praktische tips te lezen, zoals de functies van de startpagina, het navigeren met de menu's en het gebruik van de Online Help pagina's (zoals de pagina die je nu leest).

Klik hier als je snel aan de slag wilt gaan met de Quickstart

Het is echter zéér aan te raden om de eerste gebruiks functies eerst eens uitgebreid te bestuderen.

 1. De functies van de Startpagina

 2. Het menu van de AdmInbox ZZP

 3. Zo gebruik je de Online Help

 4. Gebruik ook de Asperion Mobile app!

 5. Zo doe je de BTW aangifte en betaal je met iDEAL

 6. Hou je uren bij voor fiscale voordelen!
   

 7. Toon mij de lijst met alle online Help pagina's voor ZZP-ers
  Dit geeft een indruk van de beschikbare informatie.

 

Wilt u iets weten over andere functies van de AdmInbox ZZP?

Om alle pagina's uit de Online Help in één keer te kunnen vinden, klik dan op deze link: Toon alle online Help pagina's voor de Admnbox ZZP functies 

Of type bijvoorbeeld het zoekwoord "ZZP" bovenaan deze pagina in en klik op Zoeken .

 

 

Tags zzp
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.