Asperion Mobile App

Met de gratis mobile scan app ben je
onderweg steeds op de hoogte!

Scans maken en uploaden met de Mobile App

Scans kunnen met de Asperion Scan App gemaakt en geüpload worden naar de administratie, als deze functie behoort tot uw Asperion abonnement. Het voordeel is dat een boekstukscan dan na upload ingeboekt kan worden. Dat scheelt werk voor u of de boekhouder en boekstukken zullen minder vaak zoekraken.

Hieronder volgt een korte uitleg aan de hand van enige schermen of klik hier voor andere mogelijkheden.

Voordat u begint

Heeft u toegang tot meerdere administraties? Zorg er dan voor dat de app gekoppeld is aan de juiste administratie om te voorkomen dat u misschien scans verstuurt naar de verkeerde administratie. De administratie waarmee de app gekoppeld is wordt de Actieve administratie genoemd. Alle informatie die via de app geraadpleegd wordt is afkomstig van deze administratie. Alle scans die geüpload worden, gaan naar deze administratie.
Gebruikers die toegang hebben tot meerdere administraties kunnen door op de administratienaam bovenin het scherm te drukken wisselen van actieve administratie.

Ga als volgt te werk :

 • Start de Asperion Scan App Asperion Scanop een iPhone of Android toestel.

 • Log in als daarom wordt gevraagd

 • Controleer of u in de juiste administratie bent ingelogd (staat bovenaan het dashboard/scherm).

 • Klik op de + knop en kies voor "Scan met Camera" of 'Document uploaden' als de foto (scan) al gemaakt is.

 • Richt de camera op het document en maak de foto.

 • Klik op volgende als de foto goed gelukt lijkt.

 • Klik op Klaar. Of voeg extra pagina's toe als je "multipage scan" heb geactiveerd. (Zie Instellingen)

 • Begin Opnieuw als de scan niet goed is.

  Scan zelf registreren?
  Als de scan een boekstuk is dan kan je die eventueel nog Registreren voordat je met de volgende stappen deze naar de administratie verstuurt.

 • De foto (scan) wordt direct naar de administratie verstuurd. De upload wordt in het scherm bevestigd. Een preview wordt weergegeven in de Inbox.

 • Gebruik de tab Historie om eerdere scans te raadplegen.

 • Klik op een scan om de registratie details in te zien
 

 

Waar zijn de scans terug te vinden?

Log met de PC in op de gebruikelijke manier, in de (juiste) Asperion administratie. Als het bijvoorbeeld Inkoopfacturen betreft dan zijn met de app ge-uploade scans in de module Financieel te vinden op de pagina Te boeken inkoopfactuurscans. Als de administratie van de module AdmInbox en/of PortalDesk is voorzien, dan zijn dezelfde factuurscans ook in deze module(s) te vinden.

 

 

2-app 2admin Graphic

Wat hier voor inkoopfacturen is uitgelegd geldt uiteraard ook voor Verkoopfacturen en Bonnen/kwitanties. 

Kunt u de scans niet in de administratie terugvinden?
Als u de scans niet ziet, dan heeft u met de app de scans waarschijnlijk naar een andere administratie gestuurd waar de app gebruiker toegang toe heeft. Verwijder deze scans uit die administratie en upload ze met de app opnieuw naar de juiste administratie.

Heeft u nog geen Asperion abonnement? 

Als u niet over een inlog beschikt op uw Asperion administratie, dan kunt u de app niet gebruiken.
Vraag een login aan uw boekhouder of accountant of vraag een gratis proef account aan.

 

 

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp en/of daaraan gerelateerde onderwerpen.

https://dev.azure.com/asperion/Asperion/_git/Asperion_Tasks/pullrequest/4017

Tags android iphone mobile smartphone app zzp
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.