Asperion Mobile

Met de gratis app voor smartphones bent u
ook onderweg steeds op de hoogte!

Scans maken en uploaden met de Asperion Mobile app

Scans kunnen met de app gemaakt en ge-upload worden naar de administratie, als deze functie behoort tot uw Asperion abonnement. Het voordeel is dat een boekstukscan dan na upload ingeboekt kan worden. Dat scheelt werk voor u of uw de boekhouder en boekstukken zullen minder vaak zoekraken.

Een korte uitleg aan de hand van enige schermen of klik hier voor andere mogelijkheden.

Voordat u begint

Heeft u toegang tot meerdere administraties? Zorg er dan voor dat de app gekoppeld is aan de juiste administratie om te voorkomen dat u misschien scans verstuurt naar de verkeerde administratie. De administratie waarmee de app gekoppeld is wordt de Actieve administratie genoemd. Alle informatie die via de app geraadpleegd wordt is afkomstig van deze administratie. Alle scans die ge-upload worden, gaan naar deze administratie.
Gebruikers die toegang hebben tot meerdere administraties kunnen via de Instellingen  mogelijkheid van het hoofdmenu de actieve administratie veranderen.

Ga als volgt te werk :

 • Start de app op een iPhone of Android toestel.
 • Log in of voer de PIN code in als daar om gevraagd wordt

 • In het hoofdmenu, Controleer of u in de juiste administratie bent ingelogd
  (staat bovenaan het scherm).

 • In het hoofdmenu, klik op de Scan knop

 • Geef door aanvinken het type document aan. Dat bepaalt meteen waar de scan naar toe gaat. De beschikbare keuze mogelijkheden worden bepaald door de gebruiksrechten van het Asperion abonnement.
  .
 • Klik op de Maak foto knop of kies er een uit als de foto (scan) al gemaakt is.

 • Richt de camera op het document en maak de foto resp. selecteer de foto uit uw fotoarchief.

 • Klik op Gebruik foto als de foto goed gelukt lijkt.
  3scanuploadstart     2Scanview
 • Begin Opnieuw als de scan niet goed is.

  Scan zelf registreren?
  Als de scan een boekstuk is dan kan je die eventueel nog Registreren voordat je met de volgende stappen deze naar de administratie verstuurt.

 • Klik op Direct Uploaden
  De foto (scan) wordt naar uw administratie verstuurd. De upload wordt in het scherm bevestigd

 • Gebruik de knop Scan historie om de status van een upload te controleren.
  • Vinkgroen     bevestigt de verzending.
  • VinkgroenVinkgroen bevestigt de aankomst in de administratie (duurt enige minuten).

 • Klik op een scan om de registratie details en de uploadstatus te zien.

 

             2Pin2Scanhistorie

Fastscan

Er is ook een mogelijkheid om snel even iets in te scannen. Dit wordt de Fastscan functie genoemd.
De Fastscan functie kan gebruikt worden door, in plaats van een pincode in te voeren, direct op de knop Fastscan te klikken. De camera is dan meteen beschikbaar om de foto te maken.

iPhone gebruikers (vanaf iPhone 6+) kunnen de Fastscan functie ook starten met de 3D Touch functie op het icoon van de Asperion Mobile app.

Waar zijn de scans terug te vinden?

Log met uw PC op de gebruikelijke manier in, in de (juiste) Asperion administratie. Als het bijvoorbeeld Inkoopfacturen betreft dan zijn met de app ge-uploade scans in de module Financieel te vinden op de pagina Te boeken inkoopfactuurscans. Als de administratie van de module AdmInbox en/of PortalDesk is voorzien, dan zijn dezelfde factuurscans ook in deze module(s) te vinden. 

 

2-app 2admin Graphic

Wat hier voor inkoopfacturen is uitgelegd geldt uiteraard ook voor Verkoopfacturen en Bonnen/kwitanties. Scans die naar het Archief (elektronisch dossier) zijn verstuurd, zijn uiteraard altijd daar te vinden in de hoofdmap.

Kunt u de scans niet in uw administratie terugvinden?
Het duurt enige minuten tot max. een kwartier voordat de scans in de administratie aankomen.
Als u de scans na die tijd nog steeds niet ziet, dan heeft u met de app de scans waarschijnlijk naar een andere administratie gestuurd waar de app gebruiker toegang toe heeft. Verwijder deze scans uit die administratie en upload ze met de app opnieuw naar de juiste administratie nadat u met de Instellingen van de app deze gekoppeld heeft aan de gewenste administratie of download de scan uit de administratie om ze naar de juiste administratie te kunnen uploaden.

 

Heb je nog geen Asperion abonnement? Gebruik de demo mode!

Als u niet over een inlog beschikt op uw Asperion administratie, dan kunt u de app niet gebruiken. U kunt wel alvast de app uitproberen om te zien of het ook voor u interessant is om een Asperion administratie aan te vragen en de app te gaan gebruiken.

Klik in het Login scherm op Demo  knop. Dan wordt  verbinding gelegd met een Asperion demo administratie in de cloud en zo kunnen een aantal mogelijkheden van het werken met de app uitgeprobeerd worden. Of vraag in een paar minuten online een proefadministratie aan voor het testen van alle mogelijkheden.

 

 

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp en/of daaraan gerelateerde onderwerpen.

Tags android iphone mobile smartphone app zzp
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.