Setup Wizard

Beheer de Digipoort certificaten voor gebruik in de administratie

Digipoort certificatenbeheer

Een BTW-aangifte kan vanuit Asperion met de Digipoortfunctie verstuurd worden aan de Belastingdienst. Om de functie voor het eerst te gebruiken zijn een aantal instellingen van belang.

Andere nuttige links :

BTW Via Digipoort

Digipoort is het elektronische loket van de Rijksoverheid. Het is een veilige digitale lijn met de overheid voor de ontvangst, verwerking en aflevering van elektronische berichten die ondernemers of hun intermediairs naar verschillende overheidsorganisaties verzenden (en vice versa). De BTW-aangifte is een voorbeeld van een bericht dat via Digipoort naar de belasting kan worden gestuurd. In de toekomst zullen naast de BTW-aangifte ook andere aangiften op deze elektronische wijze vanuit Asperion gedaan kunnen worden.

Voor het gebruik van Digipoort is een zogenaamd PKI certificaat nodig voor de verzending, versleuteling en ondertekening van elk bericht. Dit certificaat is een klein bestandje dat u kunt kunt aanschaffen bij één van de aangewezen partijen (certificaatproviders). Certificaten zijn relatief duur. Als alternatief kunt u misschien het certificaat van uw accountant/boekhouder gebruiken of kunt u, tegen een kleine vergoeding, gebruik maken van het Asperion certificaat (verzamelcertificaat).

Voordat er berichten verzonden worden moet in Asperion ingesteld worden of er elektronisch verstuurd gaat worden en van welk type certificaten er gebruik gemaakt gaat worden. 

Deze instructies zijn voor gebruikers die toegang hebben tot de Setup Wizard waarmee de instellingen van de administratie aangepast kunnen worden. Overleg met de administratiebeheerder als u zelf niet over beheerdersrechten beschikt.

Menu : Algemeen  >  SetupWizard > Diensten  en klik op Digipoort

 SUW - Digipoort

Kies de standaard verzendwijze en het certificaat

De beschikbare opties zijn:

Niet indienen (Handmatig) : Dit is de standaardinstelling. U maakt geen gebruik van de Digipoortkoppeling om aangiften te doen.
De aangifte kunt u dan zelf invullen op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

Asperion verzamelcertificaat : U gebruikt het certificaat van Asperion voor de verzending.
Lees de voorwaarden voor het gebruik en selecteer de optie "Ik ga akkoord", als u de voorwaarden heeft begrepen en akkoord gaat.
De datum en de naam van de gebruiker die het akkoord geeft namens de administratie wordt bewaard in een log.
Aan het gebruik van het Asperion certificaat zijn kosten verbonden die via het prepaid tegoed worden afgerekend.

Eigen certificaat : Deze optie kan geselecteerd worden als u zelf een certificaat heeft geüpload (zie: uploaden van eigen certificaat)
De berichten worden met uw eigen certificaat verzonden, versleuteld en ondertekend.
Voor een individuele onderneming met weinig verzendingen per jaar is een eigen certificaat meestal te duur en is gebruik van het Asperion certificaat een makkelijke en goedkopere oplossing. De goedkoopste oplossing is de volgende optie, mits deze beschikbaar is.

Accountant certificaat : Deze optie kan geselecteerd worden als uw accountant (die is verbonden aan uw administratie) een eigen certificaat heeft geüpload en uw administratie toestemming heeft gegeven om hiervan gebruik te maken.
Uw aangiften worden dan verzonden met het certificaat van uw accountant.

     

Selecteer een beschikbare optie, dit wordt de standaard (default) keus bij het verzenden van een aangifte. Zoals met alle standaardinstellingen, kan er desgewenst hiervan nog afgeweken worden tijdens het gebruik.

 

Uploaden van uw eigen certificaat

Wilt u een eigen certificaat uploaden, kan dit via de tab: Certificaat.

SUW - Digipoort Certificaat Upload


Als u over een eigen certificaat op uw PC of Mac beschikt met bijbehorend wachtwoord, klik dan op de knop: Uploaden

SUW - Digipoort Certificaat Upload Modal2

 

Uw wachtwoord en certificaat worden gecontroleerd en indien correct bevonden opgeslagen.

SUW - Digipoort Certificaat


De optie "eigen certificaat" is nu beschikbaar bij het verzenden van een aangifte. Vergeet niet om op de TAB Algemeen deze verzendwijze te selecteren.

Indien u een ander certificaat wilt uploaden, dan kunt u het huidige certificaat verwijderen door op het prullenbak icoon te klikken en de hier beschreven procedure te herhalen.

 

Nuttige links :

 

Tags Digipoort Certificaat PKI
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.