Setup Wizard

Digipoort certificaat beheer voor intermediairs

Digipoort certificatenbeheer voor intermediairs

Digipoort is het elektronische loket van de Rijksoverheid. Het is een veilige digitale lijn met de overheid voor de ontvangst, verwerking en aflevering van elektronische berichten die ondernemers of hun intermediairs naar verschillende overheidsorganisaties verzenden (en vice versa).

Voordat er berichten verzonden worden, moet in Asperion ingesteld worden of er elektronisch verstuurd gaat worden en van welk type certificaten er gebruik gemaakt gaat worden.

Voor de instructies voor het certificaatbeheer worden 2 situaties onderscheiden:

De tweede situatie wordt hier beschreven. Deze instructies zijn voor gebruikers die beschikken over een accountantsdashboard.

 

 

Menu : Dashboard >  Instellingen >  Digipoort Certificaat

SUW - Digipoort Via Dashboard2

 

Kies de standaard verzendwijze

De beschikbare opties zijn:

Niet indienen (Handmatig) : Dit is de standaard instelling. U maakt geen gebruik van de Digipoortkoppeling om aangiften te doen.
De aangifte kunt u dan zelf invullen op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

Asperion verzamelcertificaat : U gebruikt het certificaat van Asperion voor de verzending.
Lees de voorwaarden voor het gebruik en selecteer de optie "akkoord", als u de voorwaarden heeft begrepen en akkoord gaat.
De datum en de naam van de gebruiker die het akkoord geeft namens de administratie wordt bewaard in een log.
Aan het gebruik van het Asperion certificaat zijn kosten verbonden. Ze worden per verzending afgerekend middels het prepaid tegoed.

TIP : Als u veel gebruik maakt van het verzamelcertificaat, dan is het voordeliger om een extra abonnement op het gebruik van het "Asperion Verzamel Certificaat" te nemen. Dan betaalt u een vast bedrag per jaar voor onbeperkt gebruik van het Asperion (verzamel)certificaat. De abonnementskosten hiervoor worden niet afgerekend via het prepaid tegoed. U kunt deze abonnementsuitbreiding bij de HelpDesk aanvragen en laten activeren.

Accountant certificaat : Deze optie kan geselecteerd worden als u zelf een certificaat heeft geüpload (zie: uploaden van uw certificaat)
De berichten worden met uw eigen certificaat verzonden, versleuteld en ondertekend.
Dit certificaat wordt standaard gebruikt door alle dashboardadministraties (type ISM2). U kunt uw eigen certificaat ook beschikbaar stellen voor gebruik door de overige (ISM1 en ISM3) dashboardadministraties waar uw cliënten gebruik van maken. (zie Gebruiksbeheer van uw certificaat)

     

Selecteer een beschikbare optie, dit wordt de standaard (default) keus bij het verzenden van een aangifte. Zoals met alle standaardinstellingen, kan er desgewenst hiervan nog afgeweken worden tijdens het gebruik.

 

Identificatie van verzender

Elk aangiftebericht moet voorzien worden van een contactreferentie van diegene die het bericht verzendt. Dan weet de Belastingdienst aan wie ze eventuele vragen kunnen stellen over de aangifte. Contactreferenties kunnen ingevoerd worden op de TAB Identificatie.

Digipoort ID

Intermediairs met BECON nummer:
Het BECON nummer en telefoon nr. vormt de contactreferentie die met de aangifte wordt mee verzonden.
Het BECON nummer wordt na invoer gecontroleerd op correctheid om de kans te verkleinen dat een verkeerd nummer door typefout onopgemerkt blijft..

Belastingplichtigen (en intermediairs zonder BECON nummer):
Voer alleen het telefoon nr. in. Deze vormt samen met het BTW-nummer van de administratie de contactreferentie.

 

Uploaden van uw certificaat

Wilt u een certificaat uploaden, kan dit via de tab: Certificaat.
Als u over een eigen certificaat op uw PC of Mac beschikt met bijbehorend wachtwoord, klik dan op de knop: Uploaden

SUW - Digipoort Certificaat Upload Modal2

Uw wachtwoord en certificaat worden gecontroleerd en indien correct bevonden opgeslagen.

SUW - Digipoort Certificaat - Intermediair


Indien u een ander certificaat wilt uploaden, dan kunt u het huidige certificaat verwijderen door op het prullenbak icoon te klikken en de hier beschreven procedure te herhalen.

Vergeet niet om op de TAB Algemeen deze verzendwijze te selecteren omdat de optie "Accountant certificaat" nu beschikbaar is geworden.

 

Gebruiksbeheer van uw eigen certificaat

Alle administraties die aan het dashboard gekoppeld zijn kunnen, als u dat zo instelt, gebruik maken van uw eigen certificaat voor het versturen van berichten via Digipoort.

Alle interne (ISM-2)administraties kunnen dit automatisch omdat deze alleen via het dashboard door u en uw medewerkers toegankelijk zijn. Voor de overige administratietypen (ISM1 en ISM-3) kunt u zelf bepalen of ze van uw eigen certificaat gebruik mogen maken. Om dit in te stellen dient de TAB Gebruiks beheer (van uw certificaat).

 

Accountant Certificaat Beheer

Let op :
Bij gebruiksbeheer gaat het om het gebruik van uw eigen certificaat. Aangevinkte administraties kunnen dus pas uw certificaat gebruiken nadat u uw eigen certificaat hebt geüpload.
Het Asperion verzamelcertificaat kan hiervoor niet gebruikt worden.

 

 

Nuttige links :

 

Tags Digipoort Certificaat Becon Intermediar
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.