Het Besteladvies

Snel alle inkooporders genereren met een paar muisklikken om de voorraad
op peil te brengen en alle verkooporders zo snel mogelijk uit te kunnen leveren.

Kies via het Menu : inTrade > Inkoop > Besteladvies

 

De Bestellijst

Bestellijst2Alle aantallen in de kolom “Bestellen” worden van een lichtgroene kleur voorzien om extra aan te geven dat deze cijfers voor de inkooporders gebruikt gaan worden

In dit voorbeeld is voor het tweede artikel zichtbaar (plaats eventueel de muis over de leveranciersnaam) dat de leverancier voor dit artikel door de inkoper of boekhouder geblokkeerd is. Ook is zichtbaar dat het laatste artikelaantal niet is overgenomen omdat voor dit artikel, zie de kolom “Standaard leverancier” geen leverancier bekend was.


Klik hiervoor Aanpas Icoon van de 2e regel en kies een andere leverancier.
Doe hetzelfde voor het laatste artikel en de bestellijst is aangepast.

Bestellijst3De donkergroene kleur geeft aan dat de invoer handmatig is aangebracht. Als een leverancier niet is ingekleurd dan geeft dit aan dat dit de standaard leverancier van het artikel was op het moment dat het advies werd overgenomen. Deze verandert in de bestellijst niet automatisch mee als het artikel (op de artikelkaart) van een andere leverancier voorzien wordt.

LET OP :
Inkooporders voor geblokkeerde leveranciers kunnen gewoon gegenereerd worden. Dit is consistent met de wijze waarop dit in de inkooporder module werkt.
Zodra een leverancier niet meer geblokkeerd is kan de order dan alsnog definitief gemaakt worden.

 

Volgende : Inkooporders genereren

 

   Informatie over besteladvies

   


  Het scherm

  De berekening van het besteladvies

  Het tijdsstempel


  Het besteladvies overnemen

  Handmatig bestellijst aanpassen

  De bestellijst


  Inkooporders genereren

  Het zoekfilter gebruiken

Tags Bestellijst
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.