Het Besteladvies

Snel alle inkooporders genereren met een paar muisklikken om de voorraad
op peil te brengen en alle verkooporders zo snel mogelijk uit te kunnen leveren.

Kies via het Menu : inTrade > Inkoop > Besteladvies

 

Berekening van het besteladvies

In de kolom “Bestel advies”, rechts op het scherm, wordt per artikel het aantal per artikel  weergegeven dat, op grond van de berekening, nodig is om aan de momentane vraag te voldoen.
De parameters waarop het besteladvies is gebaseerd worden ook weergegeven bijvoorbeeld :

 Besteladvies VoorbeeldBesteladvies Berekeningsvoorbeeld

Door te klikken op het bovenstaande loepje Loep wordt de berekening zichtbaar gemaakt.

In dit voorbeeld is het besteladvies aantal gelijk aan “4” om de huidige voorraad (=1) op de minimum voorraad (=10) te brengen, het artikel per stuk (=1) besteld kan worden en er al 5 besteld zijn.
Met de overige parameters hoeft in dit voorbeeld geen rekening gehouden te worden omdat die
allen op “0” staan.

Klik eventueel op de loepjes in het detailscherm voor een lijst van alle lopende inkoop- of verkooporders die dit artikel bevatten om vervolgens naar elke individuele order door te klikken.

Tip : Laat de herberekening alleen uitvoeren als het echt nodig is.
Het herberekenen van een besteladvies vereist n.l. de nodige rekenkracht. Bij duizenden artikelen en/of grotere aantallen inkoop- en verkooporders en als er kort achterelkaar herberekeningen moeten worden uitgevoerd, dan kan het gebeuren dat uw opdracht even in een wachtrij gezet wordt.

 

Volgende :   Het tijdsstempel

   Informatie over besteladvies

   


  Het scherm

  De berekening van het besteladvies

  Het tijdsstempel


  Het besteladvies overnemen

  Handmatig bestellijst aanpassen

  De bestellijst


  Inkooporders genereren

  Het zoekfilter gebruiken

Tags Berekening besteladvies
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.