inTrade - Inkooporder

Met de handelsmodule Inkooporder worden alle inkopen en
bestellingen overzichtelijk beheerd.

De module Inkoop Order

Het inkoopproces perfect onder controle

Een goed beheerd inkoopproces kan veel geld schelen. Is er geleverd wat besteld is? Klopt de factuur met leveringen? Wat staat er nog op backorder? Met Asperion Inkoop Order kan het hele inkoopproces nauwkeurig beheerd worden.

Gebruik deze module als u regelmatig en veelvuldig inkoopt. Bereken besteladviezen op basis van minimumvoorraden, bestelgroottes en artikelverbruik. Genereer automatisch inkooporders direct uit de besteladviezen en stuur ze direct per e-mail naar uw leveranciers. Volg bestellingen op de voet, vergelijk ze met ontvangsten en registreer alleen de goederen die u daadwerkelijk ontvangt. Voorraadmutaties worden automatisch verwerkt, rekening houdend met dropshipments. Confronteer inkoopfacturen met bestellingen, prijsafspraken en leveringen. Zo betaalt u alleen voor daadwerkelijk ontvangen goederen en tegen de afgesproken prijzen.

Ontwerp eigen inkooporderformulieren met de layout-editor. In combinatie met Asperion Verkoop Order worden bestelde artikelen direct zichtbaar in het verkoopproces zodat ze al verkocht kunnen worden terwijl ze nog op transport zijn. Om de ontvangsten snel en foutloos te kunnen registreren kunt u de module uitbreiden met een barcodescannerfunctie. Asperion levert eventueel ook de handscanners die u daarbij nodig heeft. De module vormt een logische uitbreiding van het pakket Asperion Basis, eventueel in combinatie met Asperion Verkoop Order en Asperion Voorraad. 

 

 

Nuttige links

 

 

Tags inkoop bestellen Inkooporder Zending bestelling confronteren inkoopfactuur
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.