Elektronisch bankieren

Met de Automatische Bankkoppeling is overtypen
of uploaden van bankafschriften niet meer nodig.

Automatische Bankkoppelingen

Met een automatische bankkoppeling worden mutaties vanuit de bank direct ingelezen in Asperion. Handmatige invoer of uploads zijn dan niet meer nodig en de administratie is dagelijks up-to-date.

Asperion ondersteunt automatische koppelingen met banken die de mogelijkheid bieden en/of bereid zijn om deze koppeling te realiseren. Met deze koppelingen komen de bankafschriften automatisch 1x per dag, meestal 's ochtends vroeg, in de administratie. Zo is uw administratie altijd up-to-date en is er minder kans op fouten die kunnen worden veroorzaakt bij handmatige acties.

Directe Integraties

 Logo ABN AMRO    Logo Rabobank Kleur    

Logo -ing

  Logo _knab    1Bunq Logo

Ondersteuning voor:

 • Bankafschriften
 • Incasso bestanden
 • Betaal bestanden
 

Ondersteuning voor:

 • Bankafschriften
 • Incasso bestanden
 • Betaal bestanden
 

Ondersteuning voor:

 • Bankafschriften
 • Incasso bestanden
 • Betaal bestanden
 

Ondersteuning voor:

 • Bankafschriften
 

Ondersteuning voor:

 • Bankafschriften
Raadpleeg de Online Help   Raadpleeg de Online help   Raadpleeg de Online help   Raadpleeg de Online help   Raadpleeg de Online help

 

PSD2 Integraties 

Naast de direct integraties werkt Asperion ook met een PSD2 integratiepartner: "Ponto". Hierdoor kan Asperion  bankkoppelingen aanbieden door heel Europa. Met het ruime aanbod van meer dan 1700 koppelingen zijn vele koppelingen nu direct beschikbaar binnen Asperion.

Leer meer....

 

 

Indien het een ISM2 of ISM3 administratie betreft via uw accountant of administratiekantoor, dan is er een extra handleiding beschikbaar om de koppeling tot stand te brengen.

Staat uw bank er niet bij?  Dan kun je je bank koppelen via de beschikbare PSD2 bankkoppeling via Ponto. Leer meer....

Voor alle banken is er daarnaast ook nog een handmatige upload van bankafschriften mogelijk. Lees meer....

 

Tags ABNAMRO Bank Koppeling Bankkoppeling Rabobank ABN AMRO ABN-AMRO ING ING Bank Rabo Rabo Bank KNAB Bunq zzp
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.