Electronisch bankieren

Met de ING Bank kan automatisch gekoppeld worden.
Bankafschriften worden dagelijks automatisch ontvangen en verwerkt.

Automatische Bankkoppeling met de ING Bank

In deze pagina vindt u een stappenplan om de automatische bankkoppeling met de ING Bank te activeren.

Eerst start u de aanvraag in Mijn ING Zakelijk, het internetbankprogramma van de ING Bank. vanuit hier wordt u automatisch doorgestuurd naar Asperion om uw keuzes te maken, dit bevestigt u tenslotte weer in Mijn ING Zakelijk met de Mobile App van de ING of een TAN-code.

Voor het aanvragen van een koppeling moet u wel in het bezit zijn van een Zakelijke ING betaalrekening en u moet over de bevoegdheid ‘Vertegenwoordiger’ beschikken in Mijn ING Zakelijk, de internet bankieromgeving van de ING.

Het is niet mogelijk om ook een koppeling aan te vragen voor je spaarrekening als dit nummer hetzelfde is als je betaalrekening. Neem voor verdere vragen hierover contact op met de ING. 

Indien het een ISM2 of ISM3 administratie betreft is er een extra handleiding beschikbaar.

Naast dit stappenplan is er ook een video van ING beschikbaar: Bekijk Instructie Video.

 

 

STAP 1. Aanvraag via "Mijn ING Zakelijk"

Ga naar: https://mijnzakelijk.ing.nl/ en log in in de internetbankieromgeving van de ING Bank.

       Bankkoppeling -ing -0

 

       Bankkoppeling -ing -2

 

STAP 2. Activeren koppeling in Asperion

De aanvraag wordt direct, met de te koppelen rekeningen, doorgestuurd naar Asperion. Het Asperion loginscherm verschijnt vervolgens automatisch.

 De instellingen worden verzonden aan de ING en u wordt teruggestuurd naar de internetbankieromgeving van de ING Bank.

 

STAP 3. Bevestigen met TAN Code

De rekeninginstellingen zijn ontvangen door de ING Bank. Als laatste stap moeten de instellingen bevestigd worden met een TAN code.

In de ING omgeving worden de instellingen nogmaals weergegeven.

Er wordt op de gebruikelijke manier een TAN-code aan u verstrekt.


De koppeling is nu aangemaakt en u ontvangt vanaf de volgende werkdag de mutaties automatisch in de administratie.

 

Instellingen wijzigen of bankkoppeling stopzetten

De koppeling kan altijd weer worden stopgezet of instellingen kunnen aangepast worden via dezelfde hier beschreven stappen.

 

Tags Bankkoppeling ING ING Bank ING Zakelijk INGBank Mijn Ing Zakelijk MijnINGZakelijk
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.