PSD2 Ponto Koppelingen

PSD2 bankkoppelingen via Ponto Connect

Ponto Bankkoppelingen

Ponto is een dienst welke bankkoppelingen kan aanbieden door heel Europa. Met het ruime aanbod van meer dan 1700 koppelingen zijn vele koppelingen nu direct beschikbaar binnen Asperion. Asperion maakt gebruik van Ponto Connect om rechtstreeks bankkoppelingen te kunnen aanbieden zonder met alle banken een technische koppeling te hoeven realiseren.

Ponto is een aparte dienst met een eigen tarieven structuur. Voor meer informatie kijk op: https://myponto.com/nl

De Ponto koppeling is geheel geïntegreerd met Asperion. De technische integratie evenals de facturatie loopt direct via Asperion.

 Asperion -ponto -connect

 

Tarieven

De tarieven van Ponto worden direct aan Asperion doorberekend en Asperion zal deze weer doorbelasten. 
Zo staan alle kosten op de factuur die u periodiek van Asperion ontvangt.

Een bankkoppeling via Ponto kost € 4,- excl. BTW per maand per bankrekening.

 

Aansluiten

1. Starten koppeling

Ga naar Knop Tandwiel > Setup Wizard, Bankieren > Bankkoppelingen of kies in de menuoptie voor Knop Tandwiel > Bank Koppelingen.

Selecteer de tab: "Ponto"

Hier is het overzicht met de gekoppelde rekeningen te zien.
Het kan zijn dat er koppelingen staan uit een eerder koppelverzoek die nog moeten worden gevalideerd door de supportdesk.

Om een nieuwe rekening te koppelen met een van de ondersteunde banken, klik op de knop "Koppelen"

 1 Ponto Connect Bank Tab

Stap 2: Account bij Ponto aanmaken

Je wordt nu doorgestuurd naar Ponto. Asperion heeft voor het gemak dan al enkele gegevens ingevuld.

Vul de overige velden verder in en klik op "Maak mijn account aan"

Mocht je al een account hebben bij Ponto, klik dan op de knop "Al een account?" en log in met je bestaande account.

 2 Ponto Create Account

Stap 3: Kies een bank

Kies een bank uit de beschikbare lijst met banken en knik op "Volgende"

Geef Ponto toestemming je banktransacties te verwerken en klik op "Bankrekening Toevoegen"

2 Ponto Kies Bank

4 Ponto Bank Keuze Rabobank

 

Stap 4: Toestemming

Verleen Ponto toestemming om deze transactie informatie te delen met Asperion. 
 

5 Ponto Consent

Stap 5: Selecteer bankrekening(en)

Selecteer de bankrekening(en) waarvan je de transactiedata wilt delen met Asperion en Klik op "Bevestigen"

Klik op "Terugkeren naar Asperion - Online Boekhouden" om de koppeling af te ronden.

6 Post Accept Bank Account

Stap 6: Activatie

Asperion koppelt de bankrekeningen aan de overeenkomstige bankdagboeken in Asperion.
Vervolgens zal onze administratie deze koppeling nog activeren en administratief verwerken, pas daarna wordt de koppeling actief.

 

Koppeling vernieuwen 

Vanwege de PSD2 regels dient de koppeling regelmatig (bijvoorbeeld elke 90 dagen) vernieuwd te worden.

Klik hier voor meer informatie.

 

 

 

 

Tags bankieren Ponto PSD2 N26 Regiobank SNS Bank van Landschot Triodos PontoConnect
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.