Electronisch bankieren

Met een aantal banken kan automatisch gekoppeld worden.
Bankafschriften worden dagelijks automatisch ontvangen en verwerkt.

Bankkoppeling voor dashboardadministraties (ISM2) instellen

KoppeliconInstructies voor gebruikers van het Accountants Dashboard die administraties van het type ISM2 (of ISM3) van een automatische bankkoppeling willen voorzien. Kenmerkend voor deze situatie is dat u niet beschikt over de inloggegevens van uw cliënt bij de bank.
Om de koppeling tot stand te brengen hoeft u de inloggegevens van de bank ook niet te weten. Wel is de samenwerking met uw cliënt nodig. Het is niet nodig dat u samen met uw cliënt in dezelfde ruimte aan dezelfde computer zit. De koppeling kan met een kort telefonisch overleg, waarbij u beiden achter uw PC zit, tot stand gebracht worden.

De hier beschreven procedure is van toepassing op de koppelingen met de Rabobank, ING bank en KNAB bank.
De koppeling met de ABNAMRO bank is in een aparte handleiding beschreven evenals de koppeling met de bunq bank.

 

Een cliënt heeft vaak niet meer dan een paar rekeningen bij een bepaalde bank. Het kan echter ook zijn dat er sprake is van meerdere rekeningen en bij verschillende banken.
De volgende stappen moeten voor elke cliënt/bank combinatie doorlopen worden om alle koppelingen tot stand te brengen.

STAP 1. Voorbereiding vooraf

Ter voorbereiding van de koppeling zijn de volgende handelingen nodig:

Voordat u verder gaat :
Voor elke bankrekening waarvoor het bijbehorende dagboek nog niet is aangemaakt, kan geen bankkoppeling tot stand gebracht worden.
Het heeft dan geen zin om de volgende stappen te doorlopen.

STAP 2. Laat uw cliënt inloggen bij de bank

Contacteer uw cliënt en instrueer deze als volgt:

Voor de Rabobank:

  • Kies menu  Betalen & Sparen > Online Boekhoudpakket > Instellingen
  • Selecteer Asperion uit de lijst met boekhoudleveranciers.
  • Klik op de knop Rekeningen onderhouden

Voor de INGbank:

  • Klik in de lijst met snelkoppelingen (rechts onderin het ING Bankierscherm) op: Koppeling Boekhoudpakket
  • Kies uit de lijst met boekhoud pakketten voor: Asperion
  • Klik op "Aanvragen / Wijzigen"

In beide gevallen verschijnt op het scherm van uw cliënt de gebruikelijke inlogpagina van Asperion. Omdat uw cliënt niet zelf in de administratie kan inloggen of niet voldoende rechten heeft om de koppeling te bevestigen, is er na de voorgaande handelingen een extra Activeer knop op het Loginscherm te zien.

Activeerknop

Uw cliënt ziet dan het volgende scherm:

Ovknrscherm
Voorbeeld van een scherm met overeenkomstnummer. Dit nummer is afkomstig van de bank.

STAP 3. Stel nu zelf de koppeling in

U bent nu aan de beurt.

Ovknrinvoer

Het instellingenscherm wordt nu getoond.

Ingbankinstel
Voorbeeld van een instellingenscherm voor de bankkoppeling

Als tijdens de voorbereiding al de juiste bankboeken zijn aangemaakt, dan zal elke bankrekening in de meeste gevallen al direct aan de juiste administratie en het juiste dagboek gekoppeld zijn.

U ziet geen regel(s) met bankrekening nummer(s)?
Dan heeft u het bij het overeenkomstnummer behorende bankrekening nummer nog niet aan een dagboek gekoppeld.

Maak de dagboeken voor de bankrekeningnummers alsnog aan.

Voer het overeenkomstnummer opnieuw in. De bankrekeningen zouden nu wel zichtbaar moeten zijn.

 

Validatiedialog

 

STAP 4. Laat uw cliënt de koppeling valideren bij de bank.

Nu is de cliënt weer aan de beurt. Deze kijkt nog steeds naar het scherm met het Overeenkomstnummer.

Uw cliënt wordt nu automatisch teruggestuurd naar zijn bankieromgeving en krijgt het verzoek om de koppeling te valideren op de bij de bank gebruikelijke wijze, hetzij met de Random Reader (Rabobank) hetzij met een TAN code (INGbank).

Als dit proces is afgerond, dan is de koppeling tot stand gebracht. Vanaf de volgende ochtend zullen de bankmutaties kunnen worden ontvangen.

Niet gelukt?

Als het niet is gelukt om de koppeling te valideren en/of tot stand te brengen, bijvoorbeeld door een time-out, dan moet het hele proces opnieuw worden uitgevoerd.

 

 

Tags Bank Koppeling Bankkoppeling ISM2
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.