Electronisch bankieren

Met de KNAB Bank kan automatisch gekoppeld worden.
Bankafschriften worden dagelijks automatisch ontvangen en verwerkt.

Automatische Bankkoppeling met de KNAB Bank

Volg het stappenplan om de bankkoppeling te activeren

Voor het aanvragen van een koppeling vereist de bank dat u in het bezit bent van een Zakelijke betaalrekening én dat u over de juiste bevoegdheid beschikt in de internet bankieromgeving van de bank.
Als u over een eigen (ISM1 of ISM3) Asperion abonnement beschikt, dan rekent Asperion niet extra voor een koppeling. De bank kan hiervoor, afhankelijk van hun voorwaarden, wel apart kosten in rekening brengen.
Vraag bij de bank naar hun voorwaarden voor de koppeling.

Voor het tot stand brengen van de koppeling dienen, geheel online, een aantal stappen doorlopen te worden:

  1. Start eerst de aanvraag in het internet bankprogramma van de KNAB Bank. 
  2. Vervolgens wordt u automatisch online doorgestuurd naar Asperion om uw rekening te koppelen aan uw administratie. 
  3. Tenslotte bevestigt u in de intenetbankieromgeving van de KNAB Bank de koppelingsinstellingen met de KNAB Bankpas en Cardreader

Indien het een ISM2 of ISM3 administratie betreft is er een extra handleiding beschikbaar.

  KNAB Website

Vóórdat u begint......
Elke te koppelen bankrekening heeft een eigen bank dagboek in de administratie nodig. Regel/controleer dit eerst alvorens de koppelingsstappen te doorlopen.
Met de Setup wizard kunnen nieuwe dagboeken aangemaakt worden of kan een rekeningnummer toegevoegd worden  aan een reeds bestaand bank dagboek.

 

STAP 1. Aanvraag via KNAB Bank

       Knab -screenshot

 

STAP 2. Activeren koppeling in Asperion

De aanvraag wordt direct doorgestuurd naar Asperion, met de te koppelen rekeningen. Hier moet de koppeling aan de Asperion zijde eenmalig ingesteld worden.
Het Asperion loginscherm verschijnt na de vorige stap automatisch.

 De instellingen worden verzonden aan de KNAB Bank en u wordt teruggestuurd naar de persoonlijke internet bankier omgeving van de Bank.

 

STAP 3. Koppeling autoriseren met cardreader

De rekening instellingen zijn ontvangen door de KNAB Bank. In de KNAB omgeving worden de instellingen nogmaals weergegeven :

 

Boekhoudkoppeling -5


De koppeling is nu aangemaakt en na c.a. 5 minuten zichtbaar in de KNAB omgeving.

U ontvangt vanaf de volgende werkdag de nieuwe mutaties automatisch in de administratie.

 

Instellingen wijzigen of koppeling stoppen

De koppeling kan altijd weer worden stopgezet of instellingen kunnen aangepast worden via dezelfde hier beschreven stappen.

 

Tags Bankkoppeling KNAB Knab bank
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.