Online help

Zo gebruikt u de Online Help!

Zo gebruikt u de Online Help

De Asperion Online Help is een website die speciaal gemaakt is voor gebruikers van Asperion software. Deze tekst staat ook in de Online Help en bovenaan het browser scherm ziet u de URL ervan.

Elke keer als u iets wilt weten dan loont het de moeite om eerst de Online Help te raadplegen. Type de URL help.asperion.nl  in uw internet browser in en gebruik de zoekfunctie om het antwoord op uw vraag te vinden.

 

Contextuele Help

Hiermee wordt Help informatie bedoeld die betrekking heeft op het scherm dat op dat moment geopend is.
Tijdens het gebruik van Asperion is contextuele Help met een paar muisklikken te vinden.

Online Help Vraagteken

Er verschijnt dan een klein venster waarin meteen de titel van het op dat moment geopende scherm als zoektekst is ingevuld :

Zoekbox OLH

 

Er wordt vervolgens een lijst met Online Help pagina's getoond die de zoektekst bevatten met meest relevante pagina's bovenaan de lijst :

2Zoekresultaat OLH

 

 

De Online Help Zoekfunctie

Rechtsbovenaan elk Online Help scherm staat de zoekfunctie.

Als een bepaalde pagina niet het gewenste antwoord geeft,

Zoekbox Mobile App

Een nieuwe lijst met zoekresultaten zal dan getoond worden.

 

Overige Help functies

De tot u ter beschikking staande overige Help functies worden via het menu Startpagina > HelpDesk gevonden :

Startpagina

 

 

 

 

 

 

 

Tags zzp AdmInbox zzp
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.