Asperion Mobile

Met de gratis app voor smartphones kunt u
ook onderweg al uw bonnen uploaden!

  • Home
  • -
  • Asperion Mobile

Functionele mogelijkheden met de Asperion Mobile app

Versie 1.8 - release Jan 2018

 

Appstore Logo              Playstore Logo

De Asperion Mobile app geeft onderweg toegang tot uw kritische bedrijfsinformatie en maakt het administratieve proces sneller, efficiënter en goedkoper.

Asperion gebruikers kunnen de gratis app downloaden en direct gebruiken. Onderstaand een aantal gebruiksmogelijkheden van de app op een rij.
Gebruik de beschikbare link als deze voor een onderwerp beschikbaar is.:

 1. Inloggen kan met de gebruikelijke Asperion login gegevens (inlognaam en wachtwoord) en met een zelf in te stellen PIN code.
  Ook snel inloggen met een vingerafdruk is mogelijk met smartphones die deze functie ondersteunen.

 2. Gebruik de Demo mode als u niet over inloggegevens beschikt.

 3. Scans maken en uploaden
  • Fastscan mogelijkheid zonder in te loggen en via 3D touch functie van iPhones (6+ en hoger).
  • Maak een foto van facturen en bonnen en stuur deze direct naar de administratie.
  • Direct scans uploaden naar de PortalDesk, de AdmInbox en te boeken scans in de module Financieel.
  • Scans van archiefstukken direct sturen naar het Elektronisch dossier.
  • Raadpleeg de Scan Upload historie.

 4. Registratie van inkoop- en verkoopfacturen en bonnen/kwitanties direct in de app.

 5. Accorderen voor betaling van inkoopfacturen.

 6. Bekijk de contactgegevens van relaties. (Debiteuren en Crediteuren).
  • Vind snel de weg naar relaties met de routefunctie.
  • Bekijk de status van facturen die klanten nog niet betaald hebben of die nog betaald moeten worden (Openstaande Posten).

 7. Koppeling met de Asperion inTime module voor urenregistratie en facturatie.
  • Schrijf onderweg uren en km op al uw projecten via de optie Verkoop > Urenoverzicht.
  • Controleer en corrigeer alle geschreven uren en km.
  • Handige weekoverzichten van uren en km.

 8. Koppeling met navigatie apps zoals Google navigatie, Waze en Navigon.
 9. Koppelbaar met alle administraties binnen het abonnement.
 10. Stuur de HelpDesk een bericht voor vragen of over het gebruik van de app.
 11. Compatibel met Android versie 7.x en hoger en iOS 10.x en hoger.
 12. Blokkeren van mobiel toegang tot uw administratie.
 13. Notificatie van nieuwe documenten en acties.
 14. Automatisch gegenereerde Snelkoppelingen naar de meest gebruikte functies.

 

V1.8 Splashscreen

Mobile App Art -2

Kunt u met de app niet inloggen of niet alle functies gebruiken?
Het is mogelijk dat uw administratie beheerder de administratie geblokkeerd heeft voor inloggen via de app. Het is ook mogelijk dat u niet alle beschreven functies kunt zien/gebruiken. Dat heeft met uw abonnement en de u toegekende gebruiksrechten te maken. Als u bijvoorbeeld, op grond van uw toegangsrechten, geen toegang tot (bepaalde) debiteureninformatie heeft, dan wordt dit via de app uiteraard ook niet mogelijk.

 

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp en/of daaraan gerelateerde onderwerpen.

Tags android iphone mobile smartphone app zzp
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.