Asperion Mobile

Met de gratis mobile app kan je
ook onderweg al uw bonnen uploaden!

  • Home
  • -
  • Asperion Mobile

Asperion Mobile App - Functies en mogelijkheden

 

Appstore Logo              Playstore Logo

De Asperion Mobile Scan App Asperion Scan geeft onderweg toegang tot uw kritische bedrijfsinformatie en maakt het administratieve proces sneller, efficiënter en goedkoper.

Asperion gebruikers kunnen de gratis app downloaden en direct gebruiken. Onderstaand een aantal gebruiksmogelijkheden van de app op een rij.
Gebruik de beschikbare link als deze voor een onderwerp beschikbaar is.:

 1. Inloggen kan met de gebruikelijke Asperion login gegevens (inlognaam en wachtwoord).
  Login blijft bewaard op de smartphone, tot de sessie verloopt of je zelf afmeld.
  Vraag een proefaccount aan als u niet over inloggegevens beschikt.

 2. Scans maken en uploaden
  • Maak scans van facturen en bonnen met de camera en stuur deze direct naar de administratie.
  • Direct scans uploaden naar de PortalDesk, de AdmInbox en te boeken scans in de module Financieel.
  • Raadpleeg de Scan Upload historie.

 3. Registratie van inkoop- en verkoopfacturen en bonnen/kwitanties direct in de app.

 4. Accorderen van inkoopfacturen voor betaling.

 5. Bekijk de contactgegevens van relaties. (Debiteuren en Crediteuren).
  • Vind snel de weg naar relaties met de routefunctie.
  • Bekijk de status van facturen die nog niet betaald hebben of die nog betaald moeten worden (Openstaande Posten).

 6. Uren- en Kilometerregistratie 

 7. Koppelbaar met alle administraties binnen het abonnement.

 8. Gebruik de app om 2FA (Two Factor Authenticatie) te activeren.

 

ROTATE ME To 0° (i Phone)

Kunt u met de app niet inloggen of niet alle functies gebruiken?
Het is mogelijk dat uw administratie beheerder de administratie geblokkeerd heeft voor inloggen via de app. Het is ook mogelijk dat u niet alle beschreven functies kunt zien/gebruiken. Dat heeft met uw abonnement en de u toegekende gebruiksrechten te maken. Als u bijvoorbeeld, op grond van uw toegangsrechten, geen toegang tot (bepaalde) debiteureninformatie heeft, dan wordt dit via de app uiteraard ook niet mogelijk.

 

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp en/of daaraan gerelateerde onderwerpen.

Tags android iphone mobile smartphone app zzp bonnen scan app
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.