Release Note 21 Maart 2014

Update van de Verkooporder module m.b.t.
de zoekfunctie en kleurcodering van orders en order regels.

Verkooporder update

Sneller orders opzoeken en verbeterde kleurcodering omtrent de leverstatus

Het scherm voor aanmaak en beheer van verkooporders kan, als er sprake is van veel orders, snel onoverzichtelijk worden. Met de verbeterde zoekfunctie is dan de status van een bepaalde verkooporder, of de status van alle orders van een bepaalde debiteur, snel vast te stellen.
Ook de kleurcodering is verbeterd zodat de leverstatus van gehele orders en individuele (artikel-)regels binnen orders snel inzichtelijk wordt en vragen beantwoord worden zoals : Zijn alle artikelen in een order op voorraad? Welke artikelen niet? Welke artikelen wel? En als ze op voorraad zijn, zijn er soms ook andere orders die dezelfde artikelen nodig hebben? Hoeveel? En als er niet genoeg artikelen zijn, zijn er dan wel artikelen besteld en onderweg of in productie?

Verkooporderregel2

 

De veranderingen zijn merkbaar in het scherm voor de aanmaak- en beheer van Verkooporders:

Menu  :  inTrade > Verkoop > Verkooporders

Het gebruik van de verbeterde functies zou direct duidelijk moeten zijn. Maar er zijn online help pagina's toegevoegd c.q. aangepast om de functies uit te leggen.

 

 

Hierbij de relevante online Help pagina's :

 

Voor vragen over deze release contacteer de HelpDesk  of stuur een email aan helpdesk@asperion.nl

 

 

Tags Release note Verkooporder Kleurcodering
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.