Installeren Scan Plugin

Uw internet browser heeft een plug-in nodig voor de scanfunctie.
Lees hier hoe u deze installeert of kunt upgraden.

Installatie Scanner Plug-in

....of de upgrade van een plug-in

ScanschermOm gebruik te kunnen maken van de geintegreerde scan functionaliteit van o.a. de AdmInbox, moet er eenmalig een plug-in geïnstalleerd worden in de door u gebruikte internet browser.  Deze handleiding beschrijft hoe dit gedaan wordt.

Voor elk type browser zijn de plug-ins verschillend. Deze handleiding geeft voor een beperkt aantal browsers de instructies om de plug-in te installeren. Verder worden er een aantal tips gegeven om storingen of installatie problemen te verhelpen.

Onderstaand vindt u een stap voor stap beschrijving, hoe de plug-in geïnstalleerd wordt.  Als u niet van browser verandert en/of niet van PC wisselt, dan is de installatie éénmalig en hoeft deze bij verder gebruik niet meer te worden uitgevoerd. 
De installatie kan afwijken per gebruikt besturing systeem. (PC of Mac).

Kies uw browser en computer voor de juiste instructies

 

Voordat u installeert......

Waarvoor een plug-in installeren?

Een plug-in is een klein programma dat geïnstalleerd moet worden op de computer waarmee ingelogd wordt in Asperion en die verbonden is met de scanner. Dat programma maakt het mogelijk dat de browser met de scanner kan koppelen zodat scans direct van de scanner, via de browser, doorgegeven worden naar de Asperion administratie. De software die bij de scanner meegeleverd is, hoeft hiervoor niet gebruikt te worden.
Voor elk type browser is een aparte plug-in beschikbaar. Plug-Ins zijn gratis te downloaden door Asperion gebruikers.

Eisen die aan de scanner gesteld worden.

Voor gebruik van de scanfunctie is de beschikking over een PC of Mac met een TWAIN compatibele scanner vereist.  TWAIN is een interface standaard waarmee scanners met een PC of Mac kunnen koppelen.  Het is een standaard die de meeste scanners gebruiken of ondersteunen om te ‘praten’ met een computer.
Afhankelijk van de gebruikte scanner, moet soms een aparte TWAIN driver (een klein programma) achteraf geïnstalleerd worden.  Deze drivers worden veelal met de software van de scanner meegeleverd of zijn gratis te downloaden van de website van de leverancier van de scanner.  Dit wordt bij de technische specificaties op de doos of in de bijgesloten manual vermeld of is na te kijken op de website van de leverancier bij het betreffende product.

Geen TWAIN compatible scanner?

Dan kunt u de scan functie in combinatie met Asperion software niet gebruiken.  Gebruik in dat geval de software die bij de scanner hoort om de scans als pdf te maken en gebruik vervolgens de uploadfunctie om de scans naar de AdmInbox te sturen.  Of gebruik de Asperion Mobile app.

 

FAQ's

Ik heb de plugin geïnstalleerd. Ik zie nu de SCAN knop maar ik kan geen scanner selecteren.

Uw browser is er dus "klaar" voor. Maar uw PC "ziet" de scanner nog niet.
De oorzaak is dat de scanner dan niet TWAIN compatible is of dat de TWAIN driver niet juist is geïnstalleerd op uw PC.
De compatibliteit met TWAIN is gerelateerd aan de scanner zelf. Of uw scanner daaraan voldoet wordt bij de technische specificaties op de doos of in de bijgesloten instructie vermeld of is vermeld op de website van de leverancier van het betreffende product.

Ik zie de boodschap: "Er is/zijn geen lokale software/driver(s) gevonden voor TWAIN compatible scanner(s)."

Afhankelijk van de gebruikte scanner, moet een aparte TWAIN driver (een klein programma) geïnstalleerd worden op uw PC.
Deze drivers worden veelal met de software van de scanner meegeleverd of zijn gratis te downloaden van de website van de leverancier van de scanner.
Check de website van uw scanner leverancier of deze aanvullende software gedownload kan worden.

Een alternatief is om het scanprogramma te gebruiken dat is meegeleverd met de scanner en de PDF bestanden vervolgens te uploaden.

 

Ik heb een plugin geinstalleerd, maar deze werkt niet meer of niet meer goed

De scanplugin werkt nauw samen met de gebruikte browser en het OS van uw computer. Omdat deze regelmatig vernieuwd c.q. aangepast worden, is het af- en toe nodig dat ook de scanplugin van een update voorzien moet worden.

Om de scanplugin te updaten zijn aparte instructies beschikbaar. Lees meer....

 

Tags AdmInbox scan Plugin Scanner TWAIN webtwain download scan plug-in zzp
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.