De module AdmInbox

De digitale inbox van elke Asperion administratie

Minder papier, minder werk en sneller resultaat!

Met de AdmInbox wordt de administratie van een universele Digitale Inbox voorzien, waarin boekstukken zoals facturen, bonnen en andere voor de administratie relevante documenten geplaatst kunnen worden in afwachting van verdere verwerking. Bekijk de video en ontdek in 99 seconden de mogelijkheden met de AdmInbox:

Het handmatig verwerken van papieren boekstukken behoort nu definitief tot het verleden! Met de AdmInbox kunnen ondernemingen voortaan alle boekstukken volledig digitaal naar hun administratie sturen waarna deze verwerkt kunnen worden door bijvooebeeld de boekhouder, accountant of het administratiekantoor.

Nooit meer uitzoeken, sorteren en handmatig inboeken van boekstukken want een simpel registratieproces resulteert in automatisch gegenereerde boekingen die door de boekhouder gecontroleerd kunnen worden alvorens ze met een muisklik worden gejournaliseerd en geboekt. En als gebruik gemaakt wordt van de OCR functie dan worden scans automatisch herkend en geboekt!

Gebruik de AdmInbox samen met de Asperion Mobile app!

De geboden functionaliteit is inclusief gebruik van de Asperion Mobile app om ook onderweg bonnetjes direct te uploaden en uw kritische bedrijfsinformatie bij de hand te hebben! Bekijk de mogelijkheden!
Uitproberen in demo mode? Download de app gratis uit de app store. Meer ....

 

 

Nuttige link : Klik hier voor de lijst met instructie pagina's over de AdmInbox

Tags AdmInbox automatisch boeken
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.