Installeren Scan Plugin

Installatie handleiding scanner plug-in bij gebruik
van Firefox, Chrome of Safari onder Mac / OSX.

Plug-in installatie - Mac met OSX

Deze pagina, beschrijft de installatie van de Scan Plug-in voor op de Apple Mac met OSX. Als u een PC gebruikt en/of een andere browser, klik dan hier voor instructies.

Mozilla Firefox, Chrome en Safari maken gebruik van plug-ins.

Bij het openen van de scan pagina in de AdmInbox of PortalDesk module ziet u op het scherm een installatie instructie :

 

Adminbox -install -plugin

Het installatie bestand (DynamicWebTWAINHTML5MACFullEdition.pkg) wordt nu gedownload naar de standaard download map.

Als de download is voltooid :

De installatie procedure zal nu de benodigde plugin gaan instaleren.

Na de installatie kunt u de scan pagina opnieuw openen en zal de scanner klaar zijn voor gebruik.
Dit is dan herkenbaar aan de grote SCAN knop op het scherm.

 

Belangrijke toevoeging voor Safari Browsers

In de huidige versie van de plug-in zit nog een bekend issue i.c.m. de Safari browser.
In afwachting van een oplossing door de leverancier van deze plugin, vindt u hier een tijdelijke oplossing: Dynamic Web TWAIN – HTTPS is not supported on Safari v7+ on Mac OS X.

U kunt ook tijdelijk overstappen naar Chrome of Firefox als browser op uw Mac.

Tags Plugin MAC Scanner TWAIN OSX PKG
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.