Electronisch bankieren

Snel en overzichtelijk incasso's aanmaken
in een Incassovoorstel voor de bank.

Het Incassovoorstel

Asperion heeft de mogelijkheid om de openstaande verkoopfacturen te verzamelen in een incassovoorstel. De definitieve samenstelling van een nieuw incassovoorstel kan de gebruiker zelf bepalen om er vervolgens een incassobestand van te maken, ook wel incassobatch genoemd.
Deze incassobatch kan vervolgens in de telebankier omgeving ter verwerking aangeboden worden aan de bank die de incasso's dan zal uitvoeren.

 

Voordat u de incasso functie gebruikt

Voordat u de incasso functie gebruikt is het van belang om op de hoogte te zijn van een aantal zaken : 

 

Nuttige links

Tags SCT Incasso Incasso voorstel Incassobatch Sepa Credit Transfer
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.