Betalingen verwerken

Zo worden betalingen verwerkt.

    • Home
    • -
    • Betalingen verwerken

Het verwerken van betalingen

Betalingen via de bank

Als de betaling van een factuur via de bank loopt, dan zullen de betalingsdetails en de bevestiging via het bankafschrift in de administratie verwerkt worden. 
Dit wordt Afletteren van een bankafschrift genoemd. Lees hier hoe dit gaat... 

Contante betalingen

Is er sprake van een contante betaling dan loopt deze uiteraard niet via het bankafschrift.
Voor de verwerking van deze wijze van betalen is een aparte functie beschikbaar. 
Lees hier hoe dit gaat...

Oninbare betalingen

Sommmige betalingen zullen niet meer plaatsvinden. In het geval van verkoopfacturen is er dan sprake van een oninbare betaling.
Voor de verwerking van oninbare bedragen is een aparte functie beschikbaar. 
Lees hier hoe dit gaat...

 

Er zijn ook een aantal geavanceerde betalingsprocessen beschikbaar :

      

Betaalwijzen

Betalen via betalingsopOpdrachten aan de bank

Als er regelmatig veel inkoopfacturen betaald moeten worden, dan loont het de moeite om betalingsopdrachten aan te maken die de bank dan in één keer kan verwerken. Dit begint met een betalingsvoorstel en resulteert in een betaalbatch bestand dat naar de bank gestuurd wordt ter verwerking.
Lees hier hoe dit gaat...

 

Incasseren via incasso opdrachten aan de bank

Als er regelmatig en veel verkoopfacturen door klanten betaald moeten worden en de klanten hebben toestemming gegeven dat ze geïncasseerd kunnen worden, dan loont het de moeite om een incassobestanden aan te maken die de bank dan in één keer kan verwerken. Dit begint met een incassovoorstel en resulteert in een incassobatch bestand dat naar de bank gestuurd wordt ter verwerking.
Lees hier hoe dit gaat...

 

 

 

Tags Betalen AdmInbox zzp Betalingen
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.