OCR tarief aanpassing

Het nieuwe tarief is 24 punten per factuur

Scannen en herkennen is goedkoper geworden!

 

2OCR LogoNaarden, 20 juni 2017 - De OCR-functie voor het automatisch herkennen van boekstukken is volledig geïntegreerd in de AdmInbox module. Gebruik van de OCR functie maakt het mogelijk dat elke inkoop- of verkoop factuur, na uploaden, volautomatisch herkend en geboekt kan worden.

Op het gebruik van de OCR-functie zijn kosten per factuur van toepassing. Door de sterke toename van het gebruik van de OCR functie is het mogelijk geworden om de kosten per scan te verlagen zodat het voor nog méér gebruikers interessant wordt om het handmatig boeken te gaan vervangen door het automatisch boeken met de OCR functie.

Wat is het nieuwe tarief?

Het nieuwe tarief per scan wordt verlaagd naar 24 punten per scan. Dit komt overeen met 24 Eurocent.

Wanneer geldt het nieuwe tarief?

Het nieuwe tarief is met ingang van heden van toepassing. De kosten per scan worden afgerekend via het prepaid tegoed dat met iDEAL opgewaardeerd kan worden. Er verandert niets aan uw bestaande prepaid tegoed aan punten. Het nieuwe tarief gaat in met de eerstvolgende OCR scan die gemaakt wordt.

UBL of zelf registreren blijft kosteloos alternatief

Uiteraard blijft gelden dat als u een factuur als UBL upload of dat u zelf handmatig de boekstukken registreert, de OCR-functie niet nodig is en u geen kosten maakt.

 

De Asperion HelpDesk

 

Nuttige links :

Tags ocr
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.