inTrade - Verkooporder

De handelsmodule Verkooporder is het
perfecte voorportaal van het facturatieproces

De module Verkoop Order

Faciliteert het verkoop proces van offerte tot factuur

Orders scoren is al moeilijk genoeg. Met de module Asperion Verkoop Order zorgt u er voor dat elke order vakkundig verwerkt wordt. De efficiëncy waarmee u uw klanten bedient zal hen aanmoedigen om vervolgorders te plaatsen.

Asperion Verkoop Order ondersteunt het gehele verkoopproces. Van offerte via order, pakbon en vrachtbrief t/m factuur en journaalpost. Een door een klant geaccepteerde offerte converteert u direct naar een order. Tijdens invoering van de orders kan bestelhistorie en betaalgedrag van klanten geraadpleegd worden. Verkooporders kunnen per e-mail bevestigd worden en resulteren in pakbonnen en vrachtbrieven. Er zijn vele rapportages die bij elke stap van het uitleveringsproces de juiste acties en besluitvorming mogelijk maken. Uitgeleverde orders worden uiteindelijk in facturen omgezet. De module vormt een logische combinatie met de module Asperion Inkoop Order en Voorraad zodat alle verkopen direct resulteren in de juiste voorraadmutaties.

Ontwerp uw eigen verkooporders, pakbonnen en vrachtbrieven met de layout-editor. In combinatie met Asperion Inkoop Order worden ingekochte, maar nog niet geleverde artikelen, direct zichtbaar in het verkoopproces zodat ze al verkocht kunnen worden voordat ze uw magazijn hebben bereikt. De module vormt een logische uitbreiding van het pakket inBalance (Boekhouding en Facturatie), eventueel in combinatie met de modules Inkoop Order en/of Voorraad.

 

Nuttige links

De Brochure Verkoop Order

Verkooporder Order Flow

- Kopiëren van verkooporders/offertes 

- Agenderen van verkooporders en orderregels

- Kleurcodering verkooporders

- Zoeken van verkooporders

Tags pakbon vrachtbrief offerte Verkooporder backlog backorder
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.