Import en export van gegevens

Importeren en Exporteren van stamgegevens,
orders, facturen, boekingen, journaalposten etc.

    • Home
    • -
    • Gegevens Import

Importeren van gegevens

Deze sectie van de online help, betreft de Importmogelijkheden van Asperion.
Asperion ondersteunt de volgende import methodes.

Importeren van orders uit webshop of andere externe bron

Asperion ondersteund standaard een aantal webshops waarmee u kunt synchoniseren.
Deze webshop koppelingen vereisen een aantal standaard instellingen en eventueel aanvullende modules, raadpleeg de HelpDesk voor ondersteuning.

Lees meer...

Asperion XML import formaat (aXML)

Deze import beschrijving is bedoeld voor ontwikkelaars van webshop of handelssoftware, die orders vanuit de online winkel willen importeren in het financiële pakket van Asperion.
In deze instructie worden de technische specificaties besproken. Lees Meer....

 

Import (en Export) van stamgegevens (CSV)

Import en export van stamgegevens, zoals: Artikelen, Debiteuren en Crediteuren.

[Download Handleiding]

 

Import van bankafschriften

Import en export van bankafschriften, zie help onderwerp "Elektronisch Bankieren"

[Naar: Elektronisch Bankieren]

 

Import van balans-telling (inTrade)

Importeren van voorraad aantallen na een balans telling. Inclusief het herwaarderen van de voorraad.

[Download Handleiding]  (Instructies_Jaarafsluiting_Voorraad.pdf)


Importeren van loonjournaalposten

Importeren van journaalposten vanuit een salaris pakket, waarna een loonjournaalpost wordt klaargezet in Asperion.
Veelal kan uw pakket een Asperion export bestand aanleveren (xml). In andere gevallen kan Asperion vaak ook exportbestanden van andere paketten inlezen (Denk aan Exact, King of Twinfield).
Vraag de Asperion HelpDesk naar de mogelijkheden.

[Download Handleiding]   (Manual_Import-Loonjournaal.pdf)

 

Importeren van inkoop- en verkoopfacturen

Importeren van in- en verkoopfacturen via het FMUTA formaat in CSV

[Download Handleiding]   (Instructies_import_Fin_Mutaties.pdf)


Importeren van memoriaal boekingen (journaalposten)

Importeren van journaalposten via het FMUTA formaat in CSV.

[Lees Meer]

 

Tags journaalpost Import aXML webshop CSV FMUTA XML
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.