Handleiding

Module Import/Export.
Handleiding voor import en export van gegevens.

 

Document  : Module Import/Export
Betreft   : Import en Export van gegevens

Korte omschrijving van de inhoud :

De Asperion Import / Export module bevat Import- en Export functies die er voor dienen om gegevens snel te kunnen importeren of exporteren. Dat scheelt een hele hoop invoerwerk en voorkomt fouten bij handmatige invoer! Het is echter ook een secuur werkje dat enige handigheid vereist met het omgaan met databestanden.

Deze handleiding beschrijft de werking en het gebruik van de import- en export functies. Doelgroep zijn verantwoordelijken voor het gehele- of delen van het proces voor het beheren van stamgegevens, het beheren van artikelbestand/voorraad, het vastleggen van verkooporders, het bestellen van goederen, het aansturen van leveranciers en transporteurs om de zendingen tot bij de klant te verzorgen,

Een belangrijke handleiding om hierna direct en efficiënt aan de slag te gaan.

 

Download Handleiding

 

 

Tags Export Import data export Importeren
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.