Importeren vanuit Webshops

Gebruik het aXML Import formaat om orders of
facturen in Asperion te importeren.

Importeren van facturen of orders uit webshop (aXML formaat)

XmlAsperion heeft voor webshops (en andere systemen waar orders uit ontstaan) het aXML bestands import formaat ontwikkeld. Dit bestands formaat is gebaseerd op XML en kan worden gebruikt om één of meer orders te importeren vanuit de webshop.
In Asperion worden dan (concept)facturen gegenereerd in de module Facturatie of er worden orders aangemaakt in de module inTrade (Handel).

Voor vragen of suggesties kan contact worden opgenomen met de HelpDesk/ afdeling technische ondersteuning.
De HelpDesk is bereikbaar via helpdesk@asperion.nl.

 

Wij raden aan het bestand eerst te laten controleren door onze technische afdeling voor u het in gebruik neemt om ongewenste vervuiling van uw administratie te voorkomen.
Wilt u het bestand laten testen of laten beoordelen door onze technici, verstuurt u dan de gegenereerde XML file mee als bijlage naar email adres helpdesk@asperion.nl.Downloads voor ontwikkelaars

Download laatste aXML definitie (.pdf) v1.5.1 (april 2018)

Download voorbeeld xml file (.xml)

 

Veel gestelde vragen / attentie punten

HTML Encoding

Een XML file heeft een aantal beperkingen met betrekking tot een aantal karakters. Het gaat bijvoorbeeld om de karakters:

&   <   >  „   “

Dit zijn de zogenoemde special chars, deze moeten worden vervangen door een HTML code. (HTML Encoding)
& = &amp;  < = &lt;   > = &gt; etc.. etc..

De meeste ontwikkel talen hebben een standaard functie hiervoor beschikbaar. De data in de XML mag dus geen van deze special chars bevatten en moeten worden HTML Encoded.
Op internet zijn hier voldoende voorbeelden en beschrijvingen over te vinden.

 

 

Tags Import aXML webshop XML
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.