Importeren vanuit webshops

Importeren van orders en/of facturen
vanuit een webshop naar Asperion

Importeren van orders uit een webshop of andere handelstoepassing

 

Webshops

Asperion heeft in samenwerking met een aantal webshops een koppeling gerealiseerd. Deze koppelingen vereisen een aantal eenmalige instellingen en er kunnen additionele opties op uw abonnement nodig zijn.
Raadpleeg de HelpDesk voor meer informatie en ondersteuning.

 

Menu  :   module Financieel  >  Extra  >  Im- Export basis > Import orders (xml) 

Op deze pagina ziet u een lijst met import mogelijkheden vanuit verschillende pakketten.

Axml ImportNadat u eenmalig de instellingen heeft vastgelegd, kunt u synchoniseren.
De orders worden dan vanuit uw webshop overgezet naar uw administratie en zijn vervolgens terug te vinden in de module Facturatie.

 

Per webshop kunnen er afwijkende of aanvullende instellingen nodig zijn. Deze afwijkingen worden seperaat beschreven in een helponderwerp per webshop zoals bijvoorbeeld : MijnWebWinkel.nl

 

 

Staat uw webshop niet in de lijst?
Laat het ons weten of gebruik het aXML importformaat dat een Asperion administratie altijd kan inlezen.
Klik hier voor meer informatie...

Instellingen

Debiteursoort : De debiteursoort die wordt toegewezen aan nieuwe debiteuren.
Facturen aanmaken als : Instelling hoe de geimporteerde orders worden verwerkt in Asperion (zie onder).
Verkopen BTW Hoog : Verkoopsoort die wordt gekoppeld aan orderregels met BTW hoog.
Verkopen BTW Laag : Verkoopsoort die wordt gekoppeld aan orderregels met BTW laag.
Verkopen BTW 0%
: Verkoopsoort die wordt gekoppeld aan orderregels zonder BTW.
Dagboek : Dagboek waarin de nieuwe factuur wordt aangemaakt.
Factuur Layout : Layout van de nieuw aan te maken factuur.
Email Layout : Layout van de e-mail die aan de factuur wordt gekoppeld (bij verzending van factuur per e-mail).
Vrachtbrief Layout : Layout van de vrachtbrief voor deze nieuwe order (inTrade)
Pakbon Layout : Layout van de pakbon voor deze nieuwe order (inTrade)

Instelling: "Facturen aanmaken als"

Optie 1: 'Concept facturen'
Het voordeel van deze instelling is dat u de facturen eventueel kunt aanpassen voordat u een definitieve factuur maakt.
Bovendien kunt u werken met een aparte nummerreeks voor de facturen in uw financiële administratie naast de ordernummers uit uw webshop.
 
Wanneer u kiest voor de instelling 'import als Conceptfacturen', dan wordt het ordernummer dat de webshop meegeeft overgenomen in het Betreft-veld. Bij het definitief maken van de order/factuur wordt een factuurnummer toegekend op basis van de nummerreeks in het verkoopboek. Een definitieve factuur bevat zowel het ordernummer als het factuurnummer. Hierdoor kan een factuur of order bijv. bij het afletteren van de bankmutaties worden teruggevonden.
 
Bij het afletteren van de regels in uw ingelezen bankafschrift wordt eerst gezocht op factuurnummer en – als dit nummer niet herkend wordt - op het nummer in het Betreft-veld zodat er altijd een juiste match gemaakt kan worden. Een belangrijk aandachtspunt is dat er met twee nummerreeksen gewerkt wordt waarvan de nummers niet kunnen samenvallen, want dat kan een ordernummer als factuurnummer herkend worden en een verkeerde match gemaakt worden.
 
De factuurnummerreeks kan worden nagekeken in het menu: (Algemeen) Setup Wizard > Rekeningschema > Dagboeken > Verkoopboek. Omdat de factuurnummerreeks aansluitend moet zijn conform de eisen van de belastingdienst adviseren we - als de nummerreeksen bij elkaar in de buurt komen – een ordernummerreeks aan te passen door bijv. een nummer als 2345 uit te breiden naar 10002345.

Optie 2: 'Facturen'
Als u kiest voor "Facturen", dan worden de facturen in Asperion als definitief beschouwd en geboekt. U kunt ze dan niet meer veranderen want de facturen zijn immers al definitief. Bij deze instelling neemt Asperion het ordernummer over als factuurnummer. Op het moment dat orders in uw webshop vervallen en daardoor niet geïmporteerd worden zullen er ‘gaten’ in uw doorlopende factuurnummerreeks in Asperion ontstaan. Het is een vereiste van de belastingdienst dat een factuurnummerreeks altijd opeenvolgend is.Instelling: "Verkoopsoort"

Met behulp van de verkoopsoorten boekt u de orderregels direct op de juiste gekoppelde grootboekrekening en de hierop ingestelde BTW-code.
Zie: Algemeen > Setup Wizard > Algemeen > Basisgegevens > Verkoopsoorten.
Neem contact op met de HelpDesk wanneer u specifieke instellingen wilt gebruiken.

 

Tags Import webshop MijnWebWinkel mijnwinkel OsCommerce Quickoffice Opencart CCV shop myshop Prestashop WOO commerce Magento SEO shop webwinkelfacturen
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.