De Setup Wizard

De administratie naar eigen behoefte
inrichten en aanpassen.

Aanmaken en beheren van dagboeken

Asperion maakt gebruik van dagboeken die de gebruikelijke rol vervullen in een moderne financiële administratie. Met de Setup Wizard kunnen onbeperkt dagboeken aangemaakt worden al naargelang de behoeften in een administratie.

Kies via het Menu : Algemeen > Setup Wizard en klik in de linker menu kolom op: Rekeningschema > Dagboeken

DagboeklijstVoorbeeld van een aantal aangemaakte dagboeken in een administratie. Op het overzicht staan vaak de dagboeken al vermeld, die
standaard in de administratie zijn opgenomen. Dit zijn Bank(boek), Kas(boek), Inkoop(boek), Verkoop(boek) en Memoriaal.

Typen dagboeken

 De typen dagboeken die onderscheiden worden zijn:

Dagboek Bank   Ook wel Bankboek genoemd.
Dit type dagboek heeft als tegenrekening een grootboekrekening met rekeningtype ‘bank’
Dagboek Kas
  Ook wel Kasboek genoemd.
Dit type dagboek heeft als tegenrekening een grootboekrekening met rekeningtype ‘kas’
Dagboek Inkoop   Ook wel Inkoopboek genoemd.
Dit type dagboek heeft als tegenrekening een grootboekrekening met rekeningtype ‘crediteuren’
Dagboek Verkoop   Ook wel Verkoopboek genoemd.
Dit type dagboek heeft als tegenrekening een grootboekrekening met rekeningtype ‘debiteuren’
Dagboek memoriaal   Ook wel Memoriaal genoemd.
Dit type dagboek heeft geen tegenrekening

 

 

 

 

 

 

 


Per type kunnen een onbeperkt aantal dagboeken aangemaakt worden.

Bepaal een geschikte tegenrekening

De meeste typen dagboeken hebben dus een tegenrekening nodig. Dit moet een "eigen" unieke grootboekrekening zijn die nog niet aan een ander dagboek gekoppeld is en het rekeningtype van deze grootboekrekening moet correct zijn ingesteld om deze ook te kunnen koppelen aan het dagboek.
Een dagboek Bank heeft bijv. een grootboekrekening met rekeningtype ‘bank’.

Als dit het geval is, noteer eventueel het nummer van de rekening omdat u die bij het aanmaken van een dagboek nodig zult hebben.

Als er nog geen vrij grootboeknummer beschikbaar is, dan moet deze uiteraard eerst aangemaakt worden.

Een nieuw Dagboek toevoegen

Zodra een geschikte grootboekrekening voor een nieuw aan te maken dagboek beschikbaar is, handel dan als volgt:

 • Kies via het Menu :  Algemeen > Setup Wizard > Rekeningschema > Dagboeken
  of bij geopende Setup Wizard : klik op Rekeningschema > Dagboeken

 • Klik op de de knop Toevoegen  bij het gewenste type dagboek

 •  Vul de velden in

  U ziet geen grootboekrekening in het tegenrekening selectiemenu?
  Dan is er geen grootboekrekening van het juiste type beschikbaar in de administratie. Maak deze dan eerst aan.

  U ziet niet de tegenrekening die u wenst?
  Dan heeft die grootboekrekening niet het juiste type om aan dit dagboek type gekoppeld te worden en wordt daarom niet in het selectiemenu getoond. Verander het type van die rekening en probeer het opnieuw.

 • Klik op Opslaan
   Dagboektoevoegen

 Het nieuwe dagboek wordt aan de administratie toegevoegd en verschijnt in het overzicht van alle dagboeken.

 

Dagboek details wijzigen

Als de instellingen van een dagboek wijziging behoeven dan kan dit vanuit het overzicht van dagboeken.

Elke regel geeft  informatie over het betreffende dagboek. Met het wijzig icoon wordt het scherm ‘Dagboek Details’ van het betreffende dagboek geopend.

 

 

Terugkeren naar de Startpagina

Klik op de knop  Sluiten  links op het scherm om de Setup Wizard af te sluiten en terug te keren naar de Startpagina.

 

 

Nuttige links :

 

Tags dagboek Memoriaal Bankboek Inkoopboek Verkoopboek
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.