Asperion Mobile

Met de gratis app bent u
ook onderweg steeds op de hoogte!

Factureren met de Mobile app

Er kunnen facturen worden gemaakt met de mobile app als deze functie behoort tot uw Asperion abonnement.
Het voordeel is dat er niet meer ingelogd hoeft te worden met een PC en daardoor kunnen facturen eenvoudig onderweg worden gemaakt en verzonden.

Onderstaand volgt een korte uitleg aan de hand van enkele schermen of klik hier voor andere mogelijkheden.

Start de Asperion Scan app Asperion Scan op een iPhone of Android toestel.
 • Log in in de app

 • Open het menu en kies voor de menuoptie "Verkoopfacturen".
  Er wordt een overzicht getoond van alle verkoopfacturen in de administratie.

 • Klik op de "+" knop om een nieuwe factuur aan te maken.
  Of klik op een bestaande factuur welke nog niet definitief is. (concept)
Nieuwe factuur maken

 • Selecteer een Klant.
  Klik op de link "Selecteer Klant" om een opdrachtgever te selecteren uit de lijst.


 • De standaard ingevulde factuurdatum is de datum van vandaag.
  Deze kan worden aangepast wanneer nodig.

 • Vul een onderwerp in (optioneel).
  Dit kan bijvoorbeeld zijn: "Plaatsing Schutting"

 • Er zijn meer velden beschikbaar die kunnen worden weergegeven op de factuur (als deze zijn opgenomen in de lay-out).
  Klik op "Meer..." om deze velden te bewerken.


  Klik op "Factuurregel Toevoegen" om de eerste factuurregel aan te maken.

 

 

  Mobile -app -salesinvoices


Mobile -app -add -salesinvoice

 

 

 Factuurregels Toevoegen

 

 • Kies voor "Artikel", "Verkoopsoort" of "Tekstregel"
  Als er in de administratie gebruik wordt gemaakt van artikelen, is het mogelijk om een artikel te selecteren. Hierbij worden de omschrijving en prijs van het artikel automatisch ingevuld.

  Wanneer er geen artikelen in de administratie gebruikt worden, kan er gekozen worden voor een verkoopsoort. De omzet wordt dan meteen op de juiste grootboekrekening geboekt en het juiste BTW percentage wordt toegepast.

  Tekstregels worden alleen als tekst weergegeven op een factuur en tellen niet mee met de factuurtotalen. De tekstregels kunnen dus worden toegevoegd om extra informatie op de factuur op te nemen. 

 

 • Selecteer een Artikel of Verkoopsoort uit de lijst.

 • Pas waar nodig de velden van de factuurregel aan.
  Zoals de code (optioneel), omschrijving en geef een aantal en stuksprijs op.

  Klik op "Toevoegen" om de regel op te slaan.

 • Bovenstaande kan worden herhaald voor alle regels die toegevoegd moeten worden.

 • Door op een factuurregel te klikken, kan deze nog worden aangepast of verwijderd.
  Er kan bijvoorbeeld een korting worden gegeven, of de BTW kan worden aangepast.
  Klik op "Opslaan" om de wijzigingen te bewaren.

 

 

 

 

IMG_39E5FC0440C5-1

Factuur Definitief maken

 • Klik op "Volgende" om de factuur te bekijken.
  Er komt een voorbeeld van de factuur op het scherm. 

 • Het is mogelijk om aanpassingen te doen door op het "terug" icon linksboven te klikken.

 • De factuur kan hier eventueel ook worden verwijderd door de onderbalk naar boven te halen, waardoor de knop "Verwijderen" zichtbaar wordt. Daarnaast kan de factuur worden opgeslagen als concept met de knop "Bewaar" rechtsboven om de factuur later af te ronden.

  Tevreden met de factuur? Kies voor "Definitief maken" om een factuurnummer toe te kennen.
 • De factuur wordt nu definitief gemaakt en kan hierna niet meer worden aangepast.

 

   Mobile -app -sale -invoice -preview

Factuur versturen

Als de factuur definitief is kan deze direct worden verstuurd aan de klant. 

 • Klik op de knop "Verzenden" om de factuur direct per e-mail te versturen.
  De knop zal niet beschibaar zijn als er geen e-mailadres van de debiteur bekend is.

 • Om de gegevens voor verzending te bewerken, klik op "Verzend gegevens bewerken".
  Nu kan de e-mail worden aangepast. Zowel het e-mailadres, onderwerp als de inhoud van begeleidende e-mail kan worden aangepast naar wens.

 • De e-mail niet door Asperion laten versturen maar zelf downloaden om deze op een alternatieve wijze te versturen?
  (bijvoorbeeld via Whatsapp of airdrop). Klik dan op "Download PDF" om de PDF factuur te downloaden.
  Markeer de factuur als verzonden door op "Markeer als verzonden" te klikken.

 

  Mobile -app -send -invoice

 

Heeft u nog geen Asperion abonnement?

Als u niet over een inlog beschikt op uw Asperion administratie, dan kunt u de app niet gebruiken. U kunt wel alvast de app uitproberen om te zien of het ook voor u interessant is om een Asperion administratie aan te vragen en de app te gaan gebruiken. 

Vraag in een paar minuten online een proefadministratie aan voor het testen van alle mogelijkheden.

 

 

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp en/of daaraan gerelateerde onderwerpen.

Tags facturatie Factureren Mobile App
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.