Asperion Mobile

Met de gratis app voor smartphones bent u
ook onderweg steeds op de hoogte!

Instellingen voor de Asperion Mobile app

De Mobile app kan op verschillende manieren ingesteld worden. De belangrijkste instelling betreft de koppeling met uw Asperion administratie. Daarnaast kan een pincode gewijzigd worden en uw voorkeursnavigatie app ingesteld worden. Tot slot kunt u de app afmelden zodat deze pas weer gebruikt kan worden nadat er met gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw wordt ingelogd.

Een korte uitleg aan de hand van enige schermen of klik hier voor andere mogelijkheden..

Actieve administratie instellen

Gebruikers die toegang hebben tot meerdere administraties kunnen met de Instellingen  bepalen aan welke administratie de app op enig moment gekoppeld is..De administratie waarmee de app gekoppeld is wordt Actieve administratie genoemd. Deze is zichtbaar bovenaan het hoofdmenu.

Alle informatie die via de app geraadpleegd wordt is afkomstig van de actieve administratie. Alle scans die ge-upload worden, gaan naar de actieve administratie.

  • Start de app op een iPhone of Android toestel.
  • Log in of voer de PIN code in als daar om gevraagd wordt
  • In het hoofdmenu, klik op de Instellingen knop
  • Gebruik de knop om de actieve administratie te veranderen.
  • Selecteer de gewenste administratie.
  • De PIN code wordt voor de zekerheid opnieuw gevraagd

Hierna keert u terug naar het hoofdmenu. De naam van de actieve administratie wordt bovenaan het scherm vermeld.

Ontvangen van pushberichten

Asperion kan u pushberichten sturen als er iets in de administratie gebeurt dat uw aandacht vraagt. Als u dit wenst dan moet de push mogelijjkheid aangezet worden.

 


     2App Instellingen

Inloggen met vingerafdruk

Telefoons die inloggen met vingerafdruk ondersteunen bieden bij de instellingen de mogelijkheid om het gebruik van inloggen per vingerafdruk aan te zetten. Deze manier van inloggen is uiteraard heel snel zonder dat dit de veiligheid doet afnemen.

PIN code wijzigen

Het is raadzaam om de per email ontvangen PIN code te vervangen door een zelf gekozen PIN code. De door Asperion gegenereerde PIN code kan daarom eenvoudig gewijzigd worden in een zelf gekozen 4-cijferige code. Gebruik hiervoor de knop Verander uw PIN code.
Er wordt achtereenvolgens om de oude en een nieuwe PIN code (2x) gevraagd waarna de nieuwe PIN code gebruikt kan worden. Bewaar deze goed want Asperion kent de door uzelf bedachte PIN code niet!  Mocht de PIN code vergeten zijn, dan is er nog geen man overboord. Klik op "Pincode vergeten?" in het PIN code scherm om een nieuwe pincode aan te vragen. Per email wordt dan opnieuw een PIN code aan je gestuurd.

Afmelden

Met de PIN code kan via de app snel toegang verkregen worden tot de gekoppelde administratie(s). Snel betekent echter minder veilig. Want als de pincode bekend wordt bij derden dan kunnen ze zich via uw smartphone ook toegang verschaffen. Daarom beschikt u over de mogelijkheid om de app af te melden. Dat betekent dat de app pas weer gebruikt kan worden nadat er met gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw wordt ingelogd.

Gebruik hiervoor de knop Afmelden.

De eerstvolgende keer dat u de app wilt gebruiken zal daarom de Login procedure weer gevolgd moeten worden.


Navigatie voorkeuren

De app kan koppelen met diverse navigatie apps zodat er vanuit de debiteuren of crediteuren adresgegevens snel een navigatieroute aangemaakt kan worden waarmee de gebruiker de weg naar de relatie kan vinden.
Om naar een relatie te navigeren open dan eerst de relatiegegevens.

Bijvoorbeeld :

  • Menu > Verkoop > Debiteuren > klik op een debiteur.
  • Als de debiteur een compleet adres heeft, dan is de Navigatieknop zichtbaar : Navigeer Icon

  • Kies uit de lijst met op de telefoon beschikbare navigatie apps

De navigatie app wordt geopend en de route instructies naar de debiteur staan reeds ingesteld, klaar voor gebruik.

 

2Navigatieselect

 

Heeft U nog geen Asperion abonnement? Gebruik de demo mode!

Als u niet over een inlog beschikt op uw Asperion administratie, dan kunt u de app niet gebruiken. U kunt wel alvast de app uitproberen om te zien of het ook voor u interessant is om een Asperion administratie aan te vragen en de app te gaan gebruiken. 

Klik in het Login scherm op Demo  knop. Dan wordt  verbinding gelegd met een Asperion demo administratie in de cloud en zo kunnen een aantal mogelijkheden van het werken met de app uitgeprobeerd worden. Of vraag in een paar minuten online een proefadministratie aan voor het testen van alle mogelijkheden.

 

 

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp en/of daaraan gerelateerde onderwerpen.

Afmelden

Met de PIN code kan via de app snel toegang verkregen worden tot de gekoppelde administratie(s). Snel betekent echter minder veilig. Want als de pincode bekend wordt bij derden dan kunnen ze zich via uw smartphone ook toegang verschaffen. Daarom beschikt u over de mogelijkheid om de app af te melden. Dat betekent dat de app pas weer gebruikt kan worden nadat er met gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw wordt ingelogd.

Gebruik hiervoor de knop Afmelden.

De eerstvolgende keer dat u de app wilt gebruiken zal daarom de Login procedure weer gevolgd moeten worden.

Tags Instellingen actieve administratie navigatie pincode wijzigen zzp
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.