Asperion Mobile

Met de gratis app voor smartphones bent u
ook onderweg steeds op de hoogte!

De Asperion Mobile app starten en inloggen

Asperion gebruikers kunnen de gratis app downloaden en direct gebruiken. 
Hier volgt een korte uitleg aan de hand van enige schermen of klik hier voor andere mogelijkheden.

 • Start de app op een iPhone of Android toestel.

 • Inloggen gaat éénmalig met de gebruikelijke Asperion inlog gegevens.
  Raadpleeg vervolgens de email inbox want er wordt na het inloggen een PIN code naar het email adres gestuurd.

  Heb je nog geen Asperion abonnement?
  Geen probleem! Gebruik dan de Demo knop.
  Dan wordt verbinding gelegd met een demo administratie in de cloud en vervolgens kunnen een aantal mogelijkheden van de app worden uitgeprobeerd. 

 • Voer de PIN code in om toegang te krijgen tot de app.
  Als de app een tijdje niet is gebruikt dan wordt, om veiligheidsredenen, weer om de PIN code gevraagd.

 • PIN vergeten?
  Klik op "
  Pincode vergeten?" in het PIN code scherm om een nieuwe pincode aan te vragen. Per email wordt dan opnieuw een PIN code gestuurd.

 

V1.8 Splashscreen     2Login

 

 • Na het inloggen verschijnt het hoofdmenu met bovenaan de naam van de administratie waarmee de app op dat moment mee gekoppeld is.
 • Inloggen met vingerafdruk

  Telefoons die inloggen met vingerafdruk ondersteunen bieden bij de instellingen de mogelijkheid om het gebruik van inloggen per vingerafdruk aan te zetten. Deze manier van inloggen is uiteraard heel snel zonder dat dit de veiligheid doet afnemen.

  Ontvang je geen email met PIN code?
  Misschien even controleren of de email door uw spam filter is verwijderd!
  Het is ook mogelijk dat het bij Asperion bekende emailadres niet correct is. Raadpleeg dan het emailadres bij uw gebruikersprofiel of vraag er naar bij uw Administratie Beheerder of de Asperion HelpDesk.

 

2Pin     Finger

 

Actieve administratie

De administratie waarmee de app gekoppeld is wordt de Actieve administratie genoemd. Deze wordt bovenaan het hoofdmenu weergegeven. Alle informatie die via de app geraadpleegd wordt is afkomstig van deze administratie. Alle scans die geüpload worden, gaan naar deze administratie.
Gebruikers die toegang hebben tot meerdere administraties kunnen via de Instellingen in het h
oofdmenu de actieve administratie veranderen.

 

Heeft u nog geen Asperion abonnement? Gebruik de demo mode!

Als u niet over een inlog beschikt op uw Asperion administratie, dan kunt u de app niet gebruiken. U kunt wel alvast de app uitproberen om te zien of het ook voor u interessant is om een Asperion administratie aan te vragen en de app te gaan gebruiken.

Klik in het Login scherm op Demo knop. Dan wordt verbinding gelegd met een Asperion demo administratie in de cloud en zo kunnen een aantal mogelijkheden van het werken met de app uitgeprobeerd worden. Of vraag in een paar minuten online een proefadministratie aan voor het testen van alle mogelijkheden.

 

 

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp en/of daaraan gerelateerde onderwerpen.

Tags android iphone mobile smartphone app zzp
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.