Setup Wizard

Administratie beheerders kunnen de toegangsrechten
voor elke gebruiker individueel instellen.

Toegangsbeheer

Het aanmaken van gebruikers en het toewijzen van modules en rechtensets of het beperken ervan is binnen Asperion te regelen via de optie 'Toegangsbeheer. Deze optie is beschikbaar voor de gebruikers van de module InBalance/module Financieel of voor gebruikers van een dashboard, mits deze over de juiste rechten beschikt. 

Administratie Beheerder

Alleen de Administratie Beheerder heeft de rechten om nieuwe gebruikers toe te voegen of te wijzigen en hier een rechtenset of module  naar wens aan te koppelen.De rechten 'Administratie Beheerder' is een aparte rechtenset, die alleen door de aanwezige Administratie Beheerder kan worden gekoppeld aan een andere gebruiker. Wanneer de administratie als ISM3 abonnement wordt afgenomen via een accountants- of administratiekantoor, dan is deze de Administratie Beheerder van de administratie.

Toegangsbeheer kan worden geopend door binnen de module Financieel te kiezen voor: Knop Tandwiel > Setup Wizard, Toegangsbeheer.

Toegangsbeheer Menu Setup Wizard 1

 

Wordt de optie niet getoond, dan beschikt de gebruiker niet over deze rechten. Neem in dat geval contact op met de Administratie Beheerder of adviseur.

 

Gebruikers

Kies menu Knop Tandwiel > Setup Wizard, Toegangsbeheer > Gebruikers, tab 'Overzicht' voor een overzicht van alle gebruikers die toegang hebben tot de administratie.

Toegangsbeheer Menu Setup Wizard

Er zijn naast de getoonde gebruikers geen andere gebruikers die toegang hebben tot de administratie.

In het overzicht wordt de gebruiksnaam getoond waarmee de gebruiker zich kan aanmelden om samen met het wachtwoord in te loggen op de administratie. Klik hier voor de aanmeldprocedure.

 Hier kan ook gecontroleerd worden wat de gebrukersnaam en het bijbehorende email adres is, welke nodig zijn om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Email adres aanpassen

 Een gebruiker kan alleen zélf het email adres aanpassen door te gaan naar menu Knop Tandwiel > Mijn profiel. Omdat het nieuwe wachtwoord naar het hier ingestelde email adres wordt verstuurd is het van belang hier te werken met het juiste, geldige email adres. Het type gebruiker wordt hier ook getoond, betreft het een 'Gebruiker', 'Gebruiker (beperkt)', een (Administratie) Beheerder, of bijvoorbeeld een 'Gebruiker via Dashboard' (werkomgeving accontants- of administratiekantoor).

Lees hier hoe een gebruiker kan worden toegevoegd, bewerkt of verwijderd.

Verbruik

Kies menu Knop Tandwiel >Setup Wizard, Toegangsbeheer > Gebruikers, tab 'Verbruik' voor het opvragen van het overzicht van de aanwezige licenties (gebruikers), hoeveel gebruikers er al zijn aangemaakt, en hoeveel nieuwe gebruikers er nog toegevoegd kunnen worden.

 

Overzicht Profiel Verbruik

 

Indien er meer gebruikers nodig zijn dan kan het aantal gebruikers altijd worden uitgebreid. Hiervoor kan de Administratie Beheerder contact opnemen met de HelpDesk: HelpDesk@Asperion.nl

Beheer rechtensets

Via menu Knop Tandwiel > Setup Wizard, Toegangsbeheer > Beheer Rechten Sets worden, afhankelijk van de gekoppelde modules, al een aantal standaard rechtensets getoond.

 

 Overzicht Rechtensets

Klik aan het einde van de regel op het vergrootglas om te zien tot welke menu-opties de betreffende rechtenset toegang geeft: de aangevinkte menu's zijn door de gebruiker te openen.

 Rechtenset personaliseren

De standaard aangeboden rechtensets zijn binnen de mogelijkheden aan te passen naar eigen wens.

 

Rechtenset Kopieren 2

Rechtenset Kopieren 3

Om te controleren welke toegang een gebruiker heeft als deze straks is ingelogd kan bij het aanmaken van de gebruiker eerst het eigen email adres worden gekoppeld, zodat er kan worden ingelogd en de rechten bekeken kan worden. Het email adres kan eenvoudig weer worden aangepast via Knop Tandwiel > Mijn Instellingen> Mijn Profiel.

Asperion Mobile

 

Via menu Knop Tandwiel > Setup Wizard, Toegangsbeheer > Asperion Mobile kan door de AdministatieBeheerder de toegan tot de Asperion Mobile app worden gereged en kan de toegang aan of uiet worden gezet.

Meer informatie over onze Mobile app, klik hier.

 

Tags toegang tot administratie wachtwoord beleid Rechten Operatie Rechten set zoek rechten set
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.