BTW nummer validatie

Laat een BTW nummer direct valideren
voordat u het in uw administratiue gebruikt!

Valideer BTW nummers voordat ze gebruikt worden!

BTW nummers zijn unieke referenties naar uw relaties. Bij foutief ingevoerde nummers kan dit tijdens het administratieve proces tot problemen leiden. Om invoerfouten te beperken maakt Asperion gebruik van een BTW nummer valideer functie.

Met de functie worden BTW nummers van rechtspersonen uit alle lidstaten van de EU gecontroleerd. Dit is dus met name  belangrijk voor ondernemingen die factureren aan bedrijven uit landen binnen de EU en die later de BTW verrekening fiscaal moeten verantwoorden. Want er mag tenslotte alleen geleverd (ICP) worden tegen een tarief van 0% als de buitenlandse debiteur een geldig BTW nummer heeft.

De validatie functie legt een rechtstreekse koppeling met de database van de Europese Commissie en geeft naast de informatie of een BTW nummer geldig is ook informatie over de bedrijfsgegevens die toehoren bij dit nummer. Dan kan er eigenlijk niets meer fout gaan!

De validatieknop is te gebruiken bij het toevoegen en bewerken van een Debiteur (Opdrachtgever) of Crediteur (Leverancier).

BTWnr Validatie Modal

Hoe werkt het?

Kies bijvoorbeeld uit het Menu : Verkoop > Debiteuren en klik op Toevoegen

BTWnr Validatie Knop

 

Op het moment dat er een nieuwe debiteur wordt toegevoegd (of bewerkt) en er is een waarde ingevuld in het veld BTW Nummer, dan verschijnt de “valideer” knop.

Als daarop wordt geklikt, komt er een pop-up scherm die de informatie uit het BTW nummer veld valideert en de bijbehorende relatie informatie opzoekt.

In de pop-up kunnen ook anderte nummers gevalideerd worden. Klik op het kruisje rechtsboven om de pop-up te sluiten.

 

Waar te gebruiken?

Deze functie is beschikbaar bij het toevoegen of bewerken van een Debiteur (Opdrachtgever) of Crediteur (Leverancier).

 

Validatie bron : de Europese Unie

De informatie is afkomstig uit een database die actuele informatie bevat en die beheerd wordt door de Europese unie (VIES = VAT Information Exchange System). Het kan voorkomen dat de verbinding met de database niet altijd direct tot stand komt. Klik dan nogmaals op de valideer/controleer knop en de validatie vindt dan alsnog plaats.

 

Nuttige links :

 

Tags BTW btw nummer valideren
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.