Afletteren Grootboek rekeningen

Handmatig afletteren van grootboekrekeningen
waarvan het mutatiesaldo op € 0.00 moet lopen.

Handmatig afletteren Grootboek rekeningen

In een administratie bevinden zich grootboekrekeningen op de balans, waarvan het saldo uiteindelijk op € 0.00 moet lopen. Op deze grootboekrekeningen worden tijdelijk bedragen geboekt, die veelal op een later moment afgeboekt worden. Met deze afletterfunctie kan gecontroleerd worden of alle saldi ook daadwerkelijk op € 0.00 lopen.
Lees hier meer over afletteren grootboekrekeningen....

Als de lijst met (nog af te letteren) grootboekmutaties kort is, dan kan er voor gekozen worden om de mutaties handmatig bij elkaar te zoeken.

De eerste TAB van de afletterfunctie opent zich :

 

Afletterscherm Tab1

De eerste 25 grootboekmutaties die nog moeten worden afgeletterd worden getoond, gesorteerd op datum, oudste bovenaan. Als de knop Toon meer aangeklikt kan worden, dan zijn er méér mutaties dan er in eerste instantie getoond worden. Gebruik eventueel deze knop om meer mutaties te zien c.q. te vinden.

 

Match voorstel op basis van bedrag

Het programma zal bij het openen van de mutatielijst op het scherm automatisch een eerste matchvoorstel doen op basis de eerste 25 mutaties die op het scherm getoond worden en op basis van het bedrag, door aanvinken van een debet en een (even groot) creditbedrag die mogelijk een match zouden kunnen vormen.

Voordat een ‘Match' wordt opgeslagen kan aan de match een Opmerking en/of een Aflettertype in het Referentie veld worden meegegeven.
Afletter typen kunnen aangemaakt worden in de Setup Wizard bij Basisgegevens

De mutatieregels verdwijnen uit het overzicht, de Match wordt opgeslagen en de volgende twee mutaties die een mogelijke match vormen worden automatisch aangevinkt.

U bent klaar als er alleen nog maar mutaties te zien zijn waarvoor nog geen match gevonden kan worden.

Opgeslagen matches worden toegevoegd aan het Overzicht van Matches op het tab-blad met die naam. Door een match een omschrijving en/of een Aflettertype mee te geven zijn ze in dit overzicht gemakkelijker terug te vinden, eventueel met gebruik van de zoekfunctie.

 

Het match voorstel is niet correct of wordt niet gedaan?

Het match voorstel wordt gezocht tussen de op het scherm zichtbare mutaties en alleen op basis van het bedrag. Dat kan in de meeste gevallen voldoende zijn. Als dat niet zo is, maak dan méér mutaties zichtbaar met de knop Toon meer.
Als u alsnog de gewenste mutatie in de langere lijst gevonden heeft :

Gebruik de zoekfunctie

U kunt ook de zoekfunctie gebruiken door bijvoorbeeld op een bepaald bedrag te gaan zoeken en zo de juiste mutaties te vinden.

Dat levert een lijst met alle debet en creditbedragen met de gezochte waarde waaruit de juiste combinatie eenvoudig door aanvinken gekozen kan worden.


Als de mutatie lijst heel lang is, dan kan ook voor de automatische afletter functie gekozen worden die alle mogelijke matches in één keer zal aanmaken. Deze functie houdt ook rekening met de mutatie omschrijving bij het bepalen van de juiste matches.

 

U ziet nog steeds geen match voorstel?

Het is ook mogelijk dat matches uit een combinatie van méér dan 2 mutaties bestaan. In dat geval zullen de mutaties handmatig, stuk voor stuk aangevinkt moeten worden. Een  handig hulpmiddel hierbij is dat tijdens het aanvinken van mutaties in een (mouse-over) screentip het nog af te letteren bedrag (saldo) wordt getoond. Plaats daartoe de muispointer boven een bedrag of een vinkbox.
Dat maakt het zoeken naar de juiste mutaties gemakkelijker. Een D of C achter het bedrag geeft aan of dit een Debet- of Credit saldo betreft.

Het is uiteraard ook mogelijk dat nog niet alles is geboekt. Voor die (laatste) mutaties rest er niets anders op dan te wachten totdat de bijbehorende mutatie(s) wel zijn geboekt.

 

Praktische tips bij de functie

 1. Het automatische match voorstel betreft altijd 2 bedragen.
  Niet méér en uiteraard niet minder. Combinaties van meerdere bedragen moeten altijd door de gebruiker zelf aangegeven worden.
   
 2. Het automatische match voorstel houdt geen rekening met de omschrijvingen van de mutaties.
  Gebruik in dat geval de zoekfunctie om alle mutaies met eenzelfde bedrag te vinden zodat u de juiste eruit kunt kiezen of gebruik de automatische afletter functie waarbij alle mogelijke matches in één keer aangemaakt worden. Deze functie houdt ook rekening met de mutatie omschrijving.
   
 3. Als er meerdere identieke bedragen gevonden worden, dan worden de "oudste" bedragen voorgesteld.
   
 4. De lijst toont mogelijk niet alle mutaties. Gebruik de knop Toon Meer om meer mutaties te zien of gebruik de zoekfunctie om bepaalde mutaties te vinden.
   
 5. Aan- of uitvinken kan door op een bedrag of op een vinkbox te klikken.
   
 6. Handig : Tijdens het aanvinken van een mutatie wordt in een screentip het nog af te letteren bedrag (saldo) getoond. Dat maakt het zoeken naar de juiste mutatie gemakkelijker. Een D of C achter het bedrag geeft aan of dit een Debet- of Creditbedrag betreft.

 

Tip : Gebruik de zoekfunctie
Door te: zoeken op omschrijving of bedrag kunnen alle "kandidaat" mutaties in één keer gevonden worden om een match te vormen.

 

Nuttige links :

 

 

 

 

Tags Handmatig afletteren grootboekrekeningen
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.