Contante betalingen verwerken

Zo worden contante betalingen van facturen verwerkt.

Het verwerken van contante betalingen

Als een factuur via een overschrijving, een incasso of met een pinpas betaald is, dan zal de betalingsinformatie via het bankafschrift in de administratie verwerkt worden.
Lees hier hoe dit gaat.... 
Is er contant betaald, dan wordt hier beschreven hoe deze verwerkt kan worden.

Voor registratie van een contante betaling op een factuur is een aparte functie beschikbaar. Na de registratie zal die factuur uit de lijst met openstaande facturen verdwijnen zodat alleen de facturen overblijven die nog niet betaald zijn.

Om de functie te kunnen gebruiken is het nodig dat een aantal instellingen vooraf gedaan zijn. Deze instellingen worden aan het eind van deze pagina beschreven. Bij sommige abonnementsvormen zijn deze instellingen vooraf reeds gedaan en dan kan de functie direct gebruikt worden.

      

Betaalicon

De werkwijze

Contante betalingen verwerken gaat als volgt :

  1. Zoek de factuur in de openstaande postenlijst
  2. Klik op het betaal icon van de factuur
  3. Voer de betalingsdetails in en sluit af.

Onderstaand worden deze stappen nader beschreven.

Zoek de factuur die betaald is

Facturen die nog niet betaald zijn staan onder andere in de lijst van openstaande posten.
Voor inkoopfacturen heet de lijst 
Openstaande posten Crediteuren. Voor verkoopfacturen heet de lijst Openstaande posten Debiteuren. 

Om de lijst te vinden zijn verschillende menuopties beschikbaar, afhankelijk van de module en de abonnementsvorm.

We geven hier een voorbeeld van een inkoopfactuur die contant betaald is. Voor verkoopfacturen waarvoor een contante betaling ontvangen is gaat de verwerking op dezelfde wijze.

Voorbeeld voor een inkoopfactuur :
Menu : Inkoop > Openstaande facturen of klik op een sneltoets als deze beschikbaar is : OPL Icons

Het zoekvenster van de Openstaande Posten Lijst (OPL) opent zich.

Er kunnen verschillende zoekopties ingesteld worden om een bepaalde factuur te vinden.

In dit geval zal de lijst met nog niet betaalde inkoopfacturen getoond worden. Omdat de facturen afkomstig zijn van leveranciers/crediteuren van de onderneming, wordt de lijst meestal genoemd Openstaande posten Crediteuren.

OPL Crediteuren

De facturen op deze lijst betreffen facturen die nog niet betaald zijn of facturen waarop nog geen betaling geregistreerd is.

 

Voer de betalingsdetails in

Aan het eind van de regel waarop de factuur staat zijn een aantal iconen zichtbaar.

Betaalicon

Breng de muis naar het betaalicoon

Er opent zich een klein menu


Er opent zich een modal als volgt : 

Betalingverwerken

De factuurgegevens worden weergegeven, de datum van vandaag wordt direct ingevuld evenals het factuurbedrag en een voorgestelde omschrijving die bij de betaling bewaard zal worden.

De betaling is nu verwerkt. Als het gehele factuurbedrag is ingevuld dan zal de factuur uit de lijst verdwijnen. Deze is nu immers betaald en staat niet meer open. Als de factuur gedeeltelijk betaald is, dan zal de factuur op de lijst blijven staan voor het nog onbetaalde deel van het factuurbedrag.

Een betaling terugdraaien

Als een betaling niet goed of ten onrechte is ingevoerd dan kan die weer teruggedraaid worden. Dit geldt uiteraard voor betalingen op zowel inkoop- als verkoop facturen.

Handel als volgt :Instellen Betaalwijze Contant

Om contante betalingsregistratie te kunnen doen moeten er in de Setup Wizard (indien dit nog niet gedaan is) een aantal instellingen worden gedaan.

Handel als volgt :

 

Tags Betalen zzp betaling betaling verwerken Betaalwijze details
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.