Setup Wizard

Vergroot de opslagcapaciteit van de administratie
door te koppelen met cloudopslag van Dropbox.

Cloud Opslag

De administratie beschikt over de mogelijkheid om het elektronisch dossier te koppelen met een cloud opslag provider. Hiermee kan de opslagcapaciteit van documenten in de administratie naar believen sterk uitgebreid worden, zonder dat dit consequenties heeft voor de abonnementskosten.

Deze instructies zijn voor gebruikers die toegang hebben tot de Setup Wizard waarmee de instellingen van de administratie aangepast kunnen worden.

Zodra u ingelogd bent in een administratie maak dan de volgende menu selectie

Menu : Algemeen  >  Setup Wizard >   Portal  >  Cloud Opslag

Setupwizard-portal-cloud-1

Deze optie in de Setup-Wizard geeft u de mogelijkheid een koppeling te maken met een cloud opslag provider zoals Dropbox.
U kunt vervolgens uw cloud opslag benaderen via het Elektronisch Dossier en zo uw opslag uitbreiden. Lees meer...

U kunt bijvoorbeeld backups maken van uw archief en deze in uw Dropbox omgeving opslaan.
Ook kunnen er bestanden vanuit de cloud drive naar Asperion verplaatst worden, bijvoorbeeld om te worden verwerkt in de administratie.

Op dit moment wordt Dropbox als eerste cloudopslag provider ondersteund. In de toekomst kunnen ook andere cloud opslag providers worden toegevoegd.
Voor elke ondersteunde provider komt er dan een tabblad beschikbaar.

 

Een Dropbox koppeling maken

Om een koppeling te maken met een Dropbox account, moet u in het bezit zijn van een dergelijk account bij Dropbox.
Om een account aan te vragen gaat u naar: https://www.dropbox.com/register

Indien u in het bezit bent van een (gratis) Dropbox account, dan kunt u deze op de volgende manier koppelen aan uw Asperion administratie.
U kunt de koppeling op elk moment ook weer verbreken.

Asperion krijgt toegang tot een eigen folder binnen uw Dropbox omgeving en kan dus niet bij uw andere gegevens in uw Dropbox omgeving.
Deze Asperion map binnen uw Dropbox omgeving wordt bij de eerste keer automatisch aangemaakt en is in te vinden onder: "Dropbox map  Apps  > Asperion"

Om de koppeling te maken handelt u als volgt :

Setupwizard-portal-cloud-dropbox-1

Er wordt een nieuw scherm geopend en hier wordt u doorgesturd naareen loginscherm van Dropbox.

Uw logingegevens worden niet in Asperion geregistreerd noch bewaard!. Dropbox zal uw gebruikersnaam en wachtwoord controleren en Asperion voorzien van een toegangsleutel. Met die toegangssleutel krijgt Asperion toegang tot de eigen app folder, genaamd Asperion, binnen uw Dropbox omgeving.

Nadat de login bij Dropbox succesvol is, wordt het login scherm van Dropbox weer gesloten.
Asperion zal de toegang opzetten en na enkele ogenblikken ziet u het gekoppelde account. Dit kan enige tientallen seconden duren.

Setupwizard-portal-cloud-dropbox-2

Elke gebruiker die toegang heeft tot het Elektronisch Dossier, heeft ook toegang tot de inhoud van de Asperion map in uw Dropbox omgeving. U kunt de koppeling op elk moment ook weer verbreken door op de knop "Uitloggen" te klikken.

 

Nu de koppeling is gemaakt, vindt u in het Elektronisch Dossier een extra folder met de naam "Dropbox".
Deze folder geeft de inhoud weer van uw Asperion folder in uw Dropbox omgeving. Lees meer...

 

Nuttige links

Tags Cloudopslag Drop Box Dropbox cloud storage
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.