De Setup Wizard

De administratie naar eigen behoefte
inrichten en aanpassen.

Minimaal vereiste instellingen configureren

Met de Setup Wizard kunt u de minimaal vereiste instellingen configureren. Er zijn zaken die minimaal éénmalig ingesteld moeten worden voor een goede werking van een administratie. Op het moment dat de administratie voor het eerst in gebruik genomen wordt, kan op de Startpagina bij Openstaande handelingen een melding van de Setup Wizard verschijnen om aan te geven dat er administratie instellingen ontbreken.

 Handelingen

Ook wanneer er een toevoeging of wijziging niet in orde is verschijnt deze melding en is het van belang alvorens verder te gaan de Setup Wizard te openen!

Klik op de regel “De Setup Wizard heeft uw aandacht nodig” of maak de menukeuze: Algemeen > Setup Wizard.

Het scherm met de Setup Wizard wordt nu geopend. Klik in de linkerkolom op het woord Rekeningschema. Het menu met in te stellen parameters klapt uit.

SUmenuRekschema 

Klik op een onderwerp in de linkerkantlijn en de diverse in te stellen parameters worden ernaast getoond op het scherm.

Het icoontje Vinkgroen voor de onderdelen in de linkerkolom geeft aan dat de minimale instellingen in orde zijn. Met vinkrood  wordt aangegeven welke onderdelen nog niet in orde zijn en waar gegevens ontbreken of onjuist zijn. Maak deze onderdelen altijd eerst in orde alvorens verder te gaan. Klik  in dat geval op het onderdeel met vinkrood ervoor.

 

VOORBEELD
In dit voorbeeld moet er nog iets ingesteld worden bij Dagboeken. Klik daarvoor op het woord Dagboeken.
Het scherm dat nu volgt, vermeldt precies wat er nog niet in orde is:

Dagboektab

Om nu of op een later tijdstip elektronische bankmutaties te kunnen verwerken heeft het programma het juiste bankrekeningnummer nodig.

Klik op WIJZIGEN en het ‘Dagboek Details’ scherm verschijnt.

Dagboekdetails

Klik op WIJZIGEN, voer in betreffende veld de gegevens in en bevestig deze door op OPSLAAN  te klikken. 

Lees meer over het Aanmaak en beheer van Dagboeken

 

Wanneer gegevens correct zijn ingevoerd, dan wordt het vinkrood icoon vervangen door het Vinkgroen icoon.

 

Klik op de knop  Sluiten  om de Setup Wizard af te sluiten en terug te keren naar de Startpagina.

 

Terug naar : Setup Wizard

 

Tags Configuratie Instellingen
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.