Mijnwebwinkel

Importeren van Mijnwebwinkel webshop orders naar Asperion.

Mijnwebwinkel

Instructies voor gebruikers van Mijnwebwinkel

Hieronder staan instructies om de koppeling met Mijnwebwinkel in te stellen.

Nadat eenmalig de instellingen zijn vastgelegd (zie Instellen van de koppeling), kan er gesynchoniseerd worden.
De orders worden dan vanuit de webshop overgezet naar de administratie en zijn vervolgens terug te vinden in de module Facturatie.

Instellen van de koppeling

Klik op de knop “Instellingen” achter “Mijnwebwinkel.nl”.
Hier worden een aantal belangrijke instellingen ingevuld. Met deze instellingen kan worden aangeven dat de webshop met de Asperion administratie gekoppeld moet worden.

De (standaard) instellingen en aandachtspunten zijn te vinden op de online help pagina: Webshops

Aanvullende instellingen voor Mijnwebwinkel:

Mijnwebwinkel Settings

Importeren Ordernummer : Het volgende ordernummer in de reeks die wordt geimporteerd.
De helpdesk kan dit nummer desgewenst aanpassen (als u een reeks aan orders wilt overslaan of juist opnieuw wilt inlezen).
Koppeling : Kies: Nieuwe (API v1.1)
Sleutel : De sleutel die is aangemaakt in mijnwebwinkel.nl voor de koppeling met Asperion. (Zie: aanmaken sleutel)

 

Aanmaken Sleutels in Mijnwebwinkel

Voor de synchonisatie van Mijnwebwinkel met Asperion, moet er een sleutel worden aangemaakt in Mijnwebwinkel.
Deze sleutel geeft een applicatie (in dit geval Asperion) toestemming om de ordergegevens op te halen.

Open uw beheer omgeving van Mijnwebwinkel door in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Ga naar: Instellingen --> API

Klik op "Token Toevoegen"

Mww _key _2

Kies voor Partner "Asperion" in het lijstje.
Laat de geldigheid op onbeperkt staan en de status op: actief.
Klik op "Opslaan"

De token wordt automatisch gegenereerd,

Mww _key _1

Kies in de lijst op de juist toegevoegde regel op "Toon Token".
Kopier de token(Door deze te selecteren en met rechtermuisklik, kopieren te klikken)
Plak de tokenin Asperion, bij de instellingen in het veld: sleutel.

 

Tags Import webshop orders MijnWebWinkel MijnWebWinkel.nl
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.