Online Payments

Zo verwerkt u de betalingen van uw klanten
die u ontvangt via Payment Service Providers

Verwerken van online payments

Online Payment Service Providers (PSP) maken het mogelijk dat uw klanten veilig en gegarandeerd online kunnen betalen met een paar muisklikken. De PSP maakt, onder aftrek van provisie, de namens u ontvangen bedragen vervolgens weer over op uw eigen bankrekening. Hier wordt uitgelegd hoe u alle mutaties van uw PSP gemakkelijk kunt verwerken in uw Asperion administratie.

Doelgroep van deze functionaliteit zijn ondernemingen (merchants) die hun klanten de mogelijkheid bieden om via de online diensten van payment providers hun betalingen te doen. Voorbeelden van diensten zijn IDEAL, Creditcard, en Afterpay.  Doelgroep van deze handleiding zijn de administratief verantwoordelijken die zorg moeten dragen voor het vastleggen van financiële boekingen en de juiste verwerking in de financiële administratie.

     Betaalmethoden _1

 

In deze handleiding wordt beschreven hoe mutaties van een betaalprovider geïmporteerd en verwerkt kunnen worden in een Asperion administratie om vervolgens alle openstaande facturen/omzet te kunnen afletteren of (af)boeken. Wat voorheen een handmatige, tijdrovende en foutgevoelige klus was, kan nu snel en efficiënt uitgevoerd worden.

Asperion en uw Payment Service Provider (PSP) hebben hiervoor gezamenlijk een oplossing ontwikkeld en hebben daarbij gekozen voor een oplossing die u wellicht al kent bij het gebruik bij het inlezen van uw bankmutaties. Namelijk het inlezen van de mutaties door middel van een MT940 bestand. In dit MT940 bestand staan alle geslaagde transacties die zijn gedaan op uw online 'rekening'. Net als op uw gewone betaal- of spaarrekening betreft het Bij- en Afschrijvingen oftewel ontvangsten en uitgaven. Bij als u geld ontvangt via iDEAL of Creditcard van uw klant en Af als uw PSP het bedrag uitkeert op uw eigenlijke bankrekening of een fee inhoudt.

Ondersteunde Payment Providers

Op dit moment worden de volgende payment providers ondersteund:

 

Instellen van uw administratie

Asperion heeft diverse PSP’s toegevoegd als bank in Asperion Financieel. Uiteraard is uw PSP geen echte bank. Maar zoals eerder beschreven, gaat het door de gekozen werkwijze wel erg veel op een bank lijken. Vandaar deze bank-'status' in Asperion.

Aanmaken van een Dagboek (Bankboek)

Vervolgens maakt u voor uw PSP account een nieuw bankboek aan in Asperion.
Hoe u een dagboek (bankboek) kunt aanmaken in Asperion, vindt u hier: Dagboeken beheer.

- Type dagboek is: bankboek.
- Vul uw PSP rekeningnummer in, dit is een fictief rekening nummer of uw merchantid dat door uw PSP wordt uitgegeven. (raadpleeg uw PSP)
- Selecteer als bank uw PSP

Aanmaken rekening courant of tussenrekening

Om de uitbetalingen van uw PSP account naar uw normale bankrekening te administreren maakt u een rekening courant/tussenrekening.
Hoe u een grootboekrekening kunt aanmaken in Asperion, vindt u hier: Beheer rekeningschema

Op deze rekeningen boekt u de uitbetalingen van uw PSP account af. Om ze vervolgens weer tegen te boeken als u het bedrag heeft ontvangen op uw normale bank rekening. U maakt een grootboekrekening aan van het rekeningtype “kruisposten”.

Naast de Rekening Courant rekening, kunt u indien gewenst ook grootboekrekeningen aanmaken voor de PSP-fees en Bank kosten.

 

Inlezen van payment transacties

U kunt bij uw Payment Service Provider een MT940 bestand downloaden van alle transacties in een periode.
Uw PSP kan u informeren waar en hoe u de transacties kunt downloaden.

Nu u de transacties heeft geëxporteerd naar een MT940 bestand, kunnen deze worden ingelezen in Asperion. Met behulp van het MT940 bestand kunt u de openstaande facturen die via uw PSP zijn voldaan afletteren / afboeken in Asperion.
Open het scherm “Bankafschriften Inlezen via de menuoptie: Bank > Inlezen/ Upload.

Selecteer als bank uw PSP, en zoek via “Bladeren..” het MT940 bestand op uw harddisk op. Druk vervolgens op de knop “Uploaden”.

Het bestand wordt nu weergegeven in de lijst met te verwerken afschriften. Controleer en verwerk het bestand. Asperion zoekt nu een match tussen de geïmporteerde mutaties en uw (openstaande) facturen. Daarnaast wordt er bij de eventueel aangemaakte trefwoorden eveneens een match gezocht. Om zo kosten en afschrijvingen automatisch te boeken op de juiste grootboek rekeningen.

U lettert de overige mutaties af, op de manier waarop u dit bij het afletteren van gewone bankafschriften gewend bent, en verwerkt het bankafschrift vervolgens tot journaalpost. De openstaande posten uit uw administratie zijn nu afgeboekt.

Er is een uitgebreide beschrijving van het afletteren en verwerken van bankafschriften beschikbaar.

Tip!
Maak afletter keywords aan om de ontvangen mutaties nog sneller af te letteren.
Zo kunt u automatisch de ingehouden fees en bankkosten op een kostenrekening laten afboeken.
Voor het aanmaken van afletter keywords, raadpleeg de volgende beschrijving: Aanmaken van trefwoorden

 

 

Tags Afterpay Buckaroo Multisafepay Online Payments PSP Sisow mollie
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.