Algemene Introductie

Basiskennis voor Asperion gebruikers
Navigatie, gebruik en instellingen

 

 

Gebruikersinstellingen

De gebruikersnaam waarmee wordt ingelogd is onderdeel van het gebruikersprofiel. Voor elke gebruiker bestaat zo’n profiel. Het bevat standaardinstellingen die toegang geven tot één of meer administraties en de daaraan gekoppelde menurechten.

De gebruikersrechten worden door de AdministratieBeheerder van de administratie toegekend en ingesteld. Daarnaast kan elke gebruiker zelf een aantal persoonlijke instellingen beheren aangaande het profiel, administratie, wachtwoord en menu´s.

Het is mogelijk met één gebruikersnaam/gebruikers ID toegang te krijgen tot verschillende administraties. Door te klikken op de administratienaam rechts bovenaan het scherm, kan er gewisseld worden tussen de verschillende administraties.

Menubalk - Administratie Kiezen

Wanneer men hiervan gebruik wenst te maken, stuur dan een bericht naar de HelpDesk om dit in te laten stellen!

 

 Volgende :   Mijn Gebruikers Profiel

 

   Meer informatie
   

  Mijn Gebruikers Profiel

  Mijn administratie

  Mijn wachtwoord

 


Wachtwoord vergeten

 
Tags Instellingen Gebruiker administratie instellingen inloggen op meer adminstraties
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.