Algemene Introductie

Basiskennis voor Asperion gebruikers
Navigatie, gebruik en instellingen

De Administratie Statusbalk

Op elk scherm wordt boven de menubalk een statusbalk met informatie over gebruiker en administratie getoond alsmede handige snelkoppelingen.

Administratie wisselen vanaf elke pagina!
Om te wisselen tussen administraties, Klik op de administratienaam in de statusbalk. Er wordt een selectiemenu getoond met alle administraties waartoe een gebruiker toegang heeft. Dit wisselen is dus mogelijk zonder de noodzaak om eerst terug te keren naar de Startpagina.

 

 De Startpagina V1

Afhankelijk van de gebruiksrechten zijn er hier een aantal functies altijd beschikbaar.

 

Profiel-instellingen

 Klik op de gebruikersnaam om snel naar de instellingen van het eigen gebruikersprofiel te gaan. Dit is hetzelfde scherm dat ook bereikbaar is via menu Algemeen > Mijn instellingen > Mijn profiel.

 

Wisselen van ingestelde boekperiode

Klik op de boekperiode om de standaard administratieperiode snel aan te kunnen passen.Het betreft het boekjaar en de boekperiode die bij alle invoer standaard zullen worden voorgesteld. Door de periode waarin gewerkt wordt hier in te stellen, zal dit de handmatige invoer van boekingen aanzienlijk versnellen. Tijdens het boeken kan altijd afgeweken worden van deze instelling.
Als dit zo is ingesteld, dan zal er ook automatisch een jaarovergang gegenereerd worden als er voor het eerst een nieuw boekjaar wordt gebruikt.

 

Wisselen van administratie

Indien de gebruiker toegang heeft tot meerdere administraties, dan kan deze hier van administratie wisselen. Door te klikken op de administratienaam en vervolgens de gewenste administratie te kiezen uit het selectiemenu dat openklapt.

 

Afmelden en uitloggen

Om af te melden of uit te loggen volstaat het om op de speciale knop te klikken rechtsboven in de Administratie Status Balk. Ook kan soms gekozen worden voor Afmelden op de Menubalk om het programma correct af te sluiten en uit te loggen.
Voor een correcte afsluiting van de sessie is het in het belang van een goede registratie van de administratieve handelingen, steeds aan te raden om op deze manier af te melden en uit te loggen

 

 

Terug naar : De Startpagina

Tags startpagina wisselen administratie
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.