De module AdmInbox

Vind hier de laatste versie informatie

Aan de AdmInbox en Scannen en herkennen (OCR) wordt permanent gewerkt!

Met de module AdmInbox wordt de administratie van een universele Digitale Inbox voorzien waarin boekstukken zoals inkoop- en verkoopfacturen, bonnen en andere voor de administratie relevante documenten geplaatst kunnen worden in afwachting van verdere verwerking. Desgewenst kunnen scans, al dan niet automatisch, worden geregistreerd tot conceptboekingen die (eventueel na controle door boekhouder of accountant) gejournaliseerd kunnen worden.

Er zijn twee versies beschikbaar. De AdmInbox en de AdmInbox-ZZP.

  • De AdmInbox is een module die samenwerkt met de module Financieel, in de AdmInbox kunnen scans snel en eenvoudig worden geboekt, eventueel met behulp van de OCR, en vervolgens (indien nodig) in de uitgebreide module Financieel verder worden verwerkt. Lees meer.......

  • De AdmInbox-ZZP is een module waarmee een ZZP-er zelfstandig de administratie kan doen. Samenwerken met een boekhouder/accountant kan echter ook. Deze module zal voor niet-ZZP-ers veelal te beperkt zijn door de hoge afstemming op de situatie van de ZZP-er. Voor deze module zijn specifieke online help pagina's beschikbaar.

Er wordt voortdurend aan de modules verder gewerkt om de functionaliteit te laten aansluiten bij de technische mogelijkheden en de eisen van de gebruikers.

    Versieinfo

 

Nuttige link : Klik hier voor de lijst met instructie pagina's over de AdmInbox

Tags versie informatie AdmInbox
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.