Nieuwe koppeling mijnwebwinkel.nl

Om gebruik te maken van de nieuwe koppeling moeten de volgende stappen worden doorlopen

Nieuwe koppeling met MijnWebWinkel.nl webshop

A.s. donderdag 24-1-2019 wordt de koppeling met mijnwebwinkel vervangen door een nieuwe versie.

Om deze nieuwe koppeling in gebruik te nemen moet u een nieuwe API key ophalen bij mijnwebwinkel.

 

Waarom?

Mijnwebwinkel heeft de ondersteuning van de oude koppeling laten vervallen. Dit hebben ze in een nieuwsbrief aangekondigd aan haar klanten:
Zie de nieuwsbrief: https://myonlinestorebv.cmail19.com/t/ViewEmail/i/F0994DC63055F1532540EF23F30FEDED/414BF0FE2D262E9FC68C6A341B5D209E

Hiervoor heeft Asperion een nieuwe koppeling moeten ontwikkelen. Deze gaat a.s. donderdag online.

Wat moet ik doen?

Om gebruik te maken van de nieuwe koppeling moeten de volgende stappen worden doorlopen:

1. Er moet een API key worden opgehaald bij mijnwebwinkel.nl

    Lees hier hoe: https://www.mijnwebwinkel.nl/support/werkt-mijn-boekhoudprogramma-met-mijnwebwinkel

 

2. Deze nieuwe sleutel moet worden ingevoerd in de instellingen van mijnwebwinkel.nl in Asperion.

    Lees hier hoe: /gegevens-import/webshops/mijnwebwinkel.aspx

 

Als deze 2 stappen zijn doorlopen, kunt u weer synchoniseren met de webwinkel.

 

Met vriendelijke groeten,

De Asperion HelpDesk.

Tags
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.