Release Note 28 juni 2017

Nieuwe versie van de Asperion Mobile App V1.8
is nu gratis te downloaden.

    • Home
    • -
    • Support
    • -
    • Release 28062017 - Mobile App V1.8 (1)

V1.8 van de Asperion mobile app is gereleased

App -update -18Nieuwe versie voor zowel iPhone als Android

Naarden, 28 juni 2017 - De Asperion Mobile app geeft u onderweg toegang tot uw kritische bedrijfsinformatie en maakt het administratieve proces sneller, efficiënter en goedkoper. De app biedt handige extra functies aan gebruikers van Asperion administraties en is gratis te downloaden uit de Apple appstore en Google playstore.

De app is nu uitgebreid met functies die aansluiten met nieuwe functies die de afgelopen maanden aan de boekhoudmodules van Asperion zijn toegevoegd. Meer informatie over de nieuwe versie van de app vindt u in de Online help: /asperion-mobile.aspx

 

Download tips

Als u de app reeds heeft geïnstalleerd op uw smartphone dan zal een update in veel gevallen automatisch plaatsvinden of uw smartphone maakt u er op attent middels een bericht. U kunt ook de Apple appstore (voor iPhones) of de Google playstore (Android) bezoeken om de app te downloaden.

Klik op onderstaande logo's voor een download :

Appstore Logo                   Playstore Logo

 

Asperion HelpDesk

 

 

Tags
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.