Release Note 12 december 2018

Release van een nieuwe functie om de overgang
van het 6% naar 9% BTW tarief met een paar muisklikken te doen.

Zo verandert u het 6% BTW tarief naar 9%

Het is zover! Vanaf nu kan elke administratie met een paar muisklikken voorbereid worden op de overstap van het 6% BTW tarief naar 9% die vanaf 1 januari 2019 wordt ingevoerd.

In deze release note wordt alle informatie gegeven die voor MKB ondernemers en accountancy gebruikers van belang is.

Gebruikers van de AdmInbox ZZP hoeven niets te doen. Deze administraties zullen per 1 jan 2019 automatisch aangepast worden op het nieuwe BTW tarief.

                    2e Kamer

In Nederland worden diverse goederen en diensten belast met 6% BTW. Met ingang van 1 januari 2019 wordt dit BTW tarief verhoogd naar 9%. De verhoging is onderdeel van het regeerakkoord dat is gesloten door het kabinet. Door de tariefswijzigingen zullen ook de administraties in Asperion moeten worden aangepast.Voor gebruikers van de module AdmInbox ZZP zal dit geheel automatisch gaan.

Nieuwe 9%-BTW codes zijn al voor u aangemaakt

Om voortaan het nieuwe BTW tarief van 9% te kunnen toepassen, moeten in elke administratie nieuwe BTW codes aangemaakt worden. Zowel voor het boeken van inkoop facturen en indien dit tarief van toepassing is, ook voor het aanmaken van verkoop facturen. Het aanmaken van die codes moet in elke administratie gebeuren.
U hoeft echter helemaal niets te doen! Asperion heeft inmiddels in elke administratie deze nieuwe BTW codes aangemaakt. Voor elke 6% BTW code is een nieuwe 9% BTW code aangemaakt.

Nieuw : BTW code conversie functie

Het gebruik van de nieuwe 9% BTW codes wordt pas gemakkelijk als deze ook de rol van de "oude" 6% BTW codes hebben overgenomen. Als eerst een 6% BTW code aan een bepaalde grootboekrekening was gekoppeld dan zou in 2019 het handiger zijn als voortaan de nieuwe 9% BTW code aan dezelfde grootboekrekening gekoppeld zou zijn. Hetzelfde geldt voor bestaande koppelingen van de 6% BTW code aan crediteuren en/of debiteuren.

Met de nieuwe BTW code conversie functie kan zelf bepaald worden op welk moment de 9% BTW code de rol van de 6% BTW code zal overnemen in al deze koppelingen. Dat is dan in een paar muisklikken geregeld!

Lees hier hoe u de nieuwe BTW code conversie functie gebruikt........

Deze functie zal in de toekomst opnieuw gebruikt kunnen worden als de politiek wederom mocht besluiten om BTW tarieven aan te passen....

Wat is het beste moment om te converteren ?

Indien gewenst kan er dus nu al gebruik gemaakt worden van die nieuwe BTW codes, maar dat is waarschijnlijk pas volgende maand echt nodig. In ieder geval is het nodig voor de verkoopfacturen. En het ideale conversiemoment voor het omzetten van de BTW code 6% naar 9% voor het boeken van inkoopfacturen is als de meeste inkoopfacturen van 2018 geboekt zijn.

Wanneer het juiste moment is om te converteren kan voor de verkoop BTW codes dus een ander moment zijn als voor Inkoop BTW codes.
Voorts hangt het van uw werkwijze af, van uw administratie en het type onderneming af.

 

Wij hopen dat met de geboden conversie en de speciale conversie functie de overstap van 6% naar 9% ook voor u goed zal verlopen.

 

Met vriendelijke groeten,

De Asperion HelpDesk.

Tags
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.